Sann sommerglede

Sann sommerglede

Sommeren er her! Det er digg! Men er det fare for at vi kan glemme Gud midt i all kosen?

Andakt

Dagens andakt er skrevet av Martin Andreas Lehre.

«Rop av fryd for Herren, dere rettferdige! Det sømmer seg for de oppriktige å synge Herrens pris.» (Sal 33,1)

Nå er det  endelig sommer. Det er lett å glede seg over sommeren. Dagene blir lengre, man får ferie, fuglene kvitrer og trærne er grønne. Ikke minst er sommeren høysesong for kristne festivaler og stevner.

Det kan virke som om det ikke er ende på alle godordene som kan sies om sommeren. Jeg personlig gleder meg til å gå tur i fjellet og til å snakke med alle turistene som dukker opp.

Vi søker Gud når ting er tunge og vanskelige, men vi glemmer å takke ham når det går bra

Samtidig tror jeg  at medaljen har en bakside. Jeg merker at jeg er så tilfreds med tilværelsen at jeg bruker mindre tid på å søke Gud. Jeg glemmer å lese i Bibelen, jeg bader i stedet. Jeg glemmer å be, jeg spiser is i stedet.

Jeg tror det er et vanlig fenomen. Vi søker Gud når ting er tunge og vanskelige, men vi glemmer å takke ham når det går bra. Dette er ikke noe som har oppstått med «den senere tids velstandsøkning.» Til og med salmistene klager oftere enn de takker.

Jeg tror svaret er å tenke tilbake noen måneder

Så hva kan  vi gjøre for å bli mer takknemlige? Hva er kuren for å ville lese mer i Bibelen selv om det er sommer og vi helst vil nyte sola? Jeg tror svaret er å tenke tilbake noen måneder – til påsken. Vi må minne oss selv på hvilken straff Jesus tok på seg da han døde på korset. Han, som aldri hadde gjort noe galt, døde for alt det vi gjør galt. Og gjennom det kjøpte han oss friheten som gjør at vi virkelig kan nyte livets gode sider.

God sommer!