THE CHOSEN | Sesong 1:1

THE CHOSEN | Sesong 1:1

Dette er det første samtaleopplegget til tv-serien "The Chosen" sesong 1.

The Chosen

NLM Ung har laget et samtaleopplegg til tv-serien «The Chosen», Tv-serien er  en filmatisering av den Jesus du møter i evangeliene. Les mer om «The Chosen» her: https://studios.vidangel.com/the-chosen

For å se episodene gratis må du laste ned appen The Chosen eller se dem på YouTube.

 1. Be sammen. Be gjerne konkret om å få bli bedre kjent med Jesus gjennom disse bibeltekstene, episoden og gjennom samtalen etterpå.
 2. Les bibeltekstene som er bakteppet for episoden dere snart skal se.
 3. Se episoden.
 4. Snakk sammen om spørsmålene og gi rom for å undre dere sammen.

Persongalleri

I denne episoden introduseres vi blant annet for følgende personer:

 • Maria Magdalena– en ung kvinne som lever et vanskelig liv
 • Nikodemus– en rådsherre, altså en viktig religiøs leder blant jødene
 • Matteus– en jøde som hadde sviktet sitt folk ved å bli skatteinnkrever, toller, for romerne
 • Romerske soldater, blant annet Gaius, som har ansvar for å følge opp Matteus, og Quintus, Gaius´og Matteus´sin sjef; en romersk embedsmann med lederansvaret i byen Kapernaum.
 • Simon Peterog Andreas– to brødre fra byen Kapernaum
 • En mann somviser seg å kjenne Maria Magdalena, uten at hun kjenner ham
 • Onde ånder– Maria Magdalena er besatt av onde ånder fra Satan. En relevant artikkel fra vår tid kan være denne: https://itro.no/kultur/nar-onde-makter-blir-underholdning/Det er også mulig å søke opp mer om tematikken på iTro.no.

Bibeltekster til episode 1

Om Maria Magdalena vet vi bare det som står i disse to bibeltekstene:

 1. Jesus hadde drevet ut sju onde ånder fra henne
 2. Hun var den første som fikk se ham etter oppstandelsen

Lukas 8,1-3

I tiden som fulgte, reiste Jesus omkring og forkynte i byene og landsbyene og bar fram det gode budskapet om Guds rike. De tolv var med ham, og noen kvinner som var blitt helbredet for onde ånder og sykdommer. Det var Maria med tilnavnet Magdalena, som sju onde ånder hadde fart ut av, Johanna, som var gift med Kusa, en forvalter hos Herodes, og Susanna og mange andre. Med det de eide, hjalp de Jesus og de tolv.

Johannes 20,11-18

Men Maria sto like utenfor graven og gråt. Gråtende bøyde hun seg fram og så inn i graven.  Da fikk hun se to hvitkledde engler sitte der Jesu kropp hadde ligget, en ved hodet og en ved føttene. «Hvorfor gråter du, kvinne?» spurte de. Hun svarte: «De har tatt Herren min bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham.» I det samme snudde hun seg og så Jesus stå der, men hun skjønte ikke at det var han.

«Hvorfor gråter du, kvinne?» spør Jesus. «Hvem leter du etter?» Hun trodde at det var gartneren, og sa til ham: «Herre, hvis du har tatt ham bort, så si meg hvor du har lagt ham, så skal jeg ta ham med meg.» «Maria», sa Jesus. Da snudde hun seg og sa til ham på hebraisk: «Rabbuni» – det betyr mester. Jesus sier til henne: «Rør meg ikke, for jeg har ennå ikke steget opp til Far. Men gå til mine brødre og si til dem at jeg stiger opp til ham som er min Far og Far for dere, min Gud og deres Gud.»

Da gikk Maria Magdalena av sted og sa til disiplene: «Jeg har sett Herren!» Og hun fortalte hva han hadde sagt til henne.

Vi introduseres også for flere karakterer i denne episoden, men vi vil knytte bibeltekster til disse i forbindelse med de neste episodene.

Se episode 1: 50 min

Spørsmål det går an å snakke om etter episode 1:

 1. Hva gjorde mest inntrykk i denne episoden? La hver person få tid til å dele litt hver.
 2. Hvor skjer dette? Se gjerne på et kart hvor byen Kapernaum ligger.
 3. Hvilke følelser kjente du på mens du så på? Var det noen ulike, og hva trigga de? Konkrete eksempler det går an å dvele ved: Hva følte du når:
  1. Maria Magdalena er så plaga av de onde åndene?
  2. Matteus ble sett så ned på av andre?
  3. Simon Peter er i slåsskamp?
  4. Nikodemus kommer til «The Red Quarter» for å drive ut de onde åndene?
  5. Jesus kommer til Maria Magdalena?
 4. Syns du Matteus virker som en grei fyr? Hvorfor/hvorfor ikke?
 5. Når Jesus finner Maria Magdalena, sier han navnet hennes og siterer bibelverset «hennes». Han kjenner henne fullt ut. Hvordan tror du det opplevdes for henne – både å bli sett, og å bli satt fri fra de onde åndene?
 6. I neste episode sier Maria Magdalena: «Jeg er satt fri! (…) Jeg var på en måte, og nå er jeg totalt annerledes. Og det som skjedde – var Ham.» Hva slags forandring tror du Maria Magdalenas første møte med Jesus førte til? (Se gjerne på bibeltekstene igjen.)

BONUS: Nikodemus var en jødisk leder med stor autoritet, en rådsherre. Kona til Nikodemus sier: «Du er en lærer for Israel. Du har ikke spørsmål, du har svar. Du gir klarhet, ikke forvirring.» Hva sier det om hva hans oppgave var? Hva slags press legger det på Nikodemus? Skal han ikke få lov til å stille spørsmål?

Nøkkelvers– lær det gjerne utenat

Og nå, så sier Herren,
som skapte deg, Jakob,
som formet deg, Israel:
Vær ikke redd!
Jeg har løst deg ut,
jeg har kalt deg ved navn, du er min.

Jes 43,1

Her finner du samtaleopplegget til episode 2

Chosen

The Chosen

NLM Ung har laget et samtaleopplegg til tv-serien «The Chosen», Tv-serien er  en filmatisering av den Jesus du møter i evangeliene. Les mer om «The Chosen» her: https://studios.vidangel.com/the-chosen

For å se episodene gratis må du laste ned appen The Chosen eller se dem på YouTube.