Det gode budskapet er at Jesus er konge

Det gode budskapet er at Jesus er konge

Det gode budskapet om at Jesus er konge har stor betydning, også for oss som lever i dag.

Tema

Tema på iTro denne måneden er «Jesus is King».

«Hvor vakre de er der de løper over fjellene, føttene til den som bringer bud, forkynner fred, bringer godt budskap, forkynner frelse og sier til Sion: «Din Gud er konge!» (Jes 52,7)

Dette var det gode budskapet til Israel som var tatt i fangenskap til Babylon. Gud er fortsatt konge, og frelsen kommer! Uttrykket godt budskap blir til ‘evangelion’ på gresk i Det nye testamente, som altså er ordet vi kjenner som evangeliet.

Gud er konge

Evangeliet er altså et godt budskap om at Gud er konge – selv om det kanskje ikke ser slik ut. Gud er alltid konge, og hans kongerike er evig.

Jesus underviste mye om Guds rike. I Markus 1,15 er dette det første han sier når han kommer på banen (litt omskrevet):

«Tiden er inne, Guds kongerike er kommet nær. Vend om og tro på det gode budskapet!»  

Guds kongerike i dag

Gud ble altså menneske i Jesus og brakte sitt evige kongeriket til oss. Dette kongeriket kommer til å ta makten for fullt en gang i fremtiden. I mellomtiden har det gode budskapet om Guds kongerike betydning for oss på minst fire hovedmåter:

  1. Jesus er universets egentlige konge som skal komme igjen for å rette opp alt.

Alle kan se at det er noe galt med verden, selv om vi forklarer det på forskjellige måte. At Jesus skal kommer tilbake for gjøre ende på alt det onde i verden er jo virkelig gode nyhetersom det burde være lett å fortelle andre om. Alt som er galt skal rettes opp igjen. Når Guds kongerike overtar, blir alt bra.

  1. Alle kan få syndene sine tilgitt og bli en del av det kommende riket.

Vi må omvende oss og tro på dette gode budskapet om at han er konge. Når vi bøyer kne for universets egentlige konge og omvender oss, blir vi borgere av Guds kongerike allerede nå. Derfor ber han oss om å forkynne omvendelse og tilgivelse for alle folkeslag.

  1. Innbyggere av Guds kongerike lever etter en annen standard.

Jesus snakket om dette fremtidige kongerikets etikk. Vi som tilhører Guds kongerike allerede, lever etter denne fremtidige etiske standarden nå – selv om vi lever i denne verden. Siden Jesus har seiret over synden, kan vi med hans hjelp leve et nytt liv etter Guds vilje som en dag skal bli virkelighet i hele Guds skaperverk.

  1. Innbyggere av Guds kongerike hjelper de fattige og hjelpeløse.

Hele Bibelen viser oss at de små, svake og fattige er spesielt viktige for Gud. Siden Guds hensikt er å rette opp alt, vet vi at det ligger på Guds hjerte å hjelpe de som trenger hjelp. En dag skal alt det urettferdige bli gjenopprettet, men inntil da kan vi gjøre vårt for å få verden mer i den retningen vi vet at Gud en dag vil ta den.

UnSplash

Tema

Tema på iTro denne måneden er «Jesus is King».