Vær åpen og ydmyk for råd fra mennesker som elsker Jesus og elsker deg

Vær åpen og ydmyk for råd fra mennesker som elsker Jesus og elsker deg

Det er ubehagelig når noen forteller oss at det vi gjør ikke er bra.

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen

Dagens bibeltekst finner vi i 2 Mos 18,13–24:

Dagen etter satt Moses og skiftet rett blant folket. De sto omkring ham fra morgen til kveld. 14 Da svigerfaren så alt det han hadde å gjøre for dem, sa han: «Hva er det du påtar deg for folket? Hvorfor sitter du alene og dømmer mens hele folket står omkring deg fra morgen til kveld?» 15 Moses svarte svigerfaren: «Folket kommer til meg for å spørre Gud om råd. 16 Når de har en sak, kommer de til meg, og jeg skifter rett mellom dem. Jeg gjør dem kjent med Guds forskrifter og lover.»
 17 Da sa svigerfaren til ham: «Det er ikke bra, det du gjør. 18 Både du og folket som er hos deg, vil bli helt utslitt. Dette er altfor tungt for deg. Du kan ikke gjøre det alene. 19 Hør nå på meg! Jeg vil gi deg et råd, og Gud skal være med deg. Du skal tre fram for Gud på vegne av folket og legge sakene deres fram for ham. 20 Du skal forklare dem forskriftene og lovene og gjøre dem kjent med den veien de skal gå, og de gjerningene de skal gjøre! 21 Men du skal se deg ut dyktige menn av hele folket, menn som frykter Gud, er pålitelige og hater urett vinning. Du skal sette dem til å være førere over tusen, hundre, femti og ti. 22 De skal skifte rett blant folket til enhver tid. Hver stor sak skal de komme til deg med, men hver liten sak skal de dømme selv. Slik skal du lette byrden for deg og la dem bære den sammen med deg. 23 Hvis du gjør slik og dette er Guds vilje, kan du holde ut, og da kan alt folket her vende hjem i fred.»
 24 Moses hørte på svigerfaren og gjorde alt det han sa.

Du kan også lytte til andakten her:

Dagens tekst er historien om en mann som ønsket å gjøre det rette, som hadde omsorg for folket sitt og som ga og ga. Og en svigerfar som minnet ham om at ingen kan gjøre alt alene.

Kritikk

Moses var lederen for Israelsfolket, og han hadde ansvaret for at de skulle lære om Gud og følge Hans vei.

En dag ser svigerfaren, Jetro, hvordan Moses sitter time etter time og veileder folket. Etter å ha observert, sier Jetro til Moses: “Det er ikke bra, det du gjør.”

Ved første øyekast virker dette vel strengt – her sitter Moses og sliter dag etter dag, og så blir han møtt med kritikk av måten han gjør jobben sin på! De færreste av oss blir glade når noen forteller oss at det vi gjør ikke er bra.

Gode råd

Men to ting er viktige å legge merke til i denne historien.

For det første ønsker svigerfaren å gi Moses et godt råd. Han ser at med alt dette ansvaret, vil Moses snart bli utbrent. Dessuten må folket vente altfor lenge på hjelp når bare én person skal ta seg av alt. Så Jetro foreslår at Moses delegerer noe av ansvaret videre.

Vi må slippe de som bryr seg om oss inn i livene våre.

Jeg skulle ønske vi alle hadde én eller flere som Jetro i livet vårt. Noen med mer erfaring, som la merke til oss og kunne si fra når vi trengte veiledning. Noen ganger er et nytt perspektiv akkurat det vi trenger.

Vi må slippe de som bryr seg om oss inn i livene våre. Mennesker som elsker Jesus og elsker oss, kan hjelpe oss til å få et nytt perspektiv – enten vi er midt i en håpløs situasjon eller på vei til det som kan bli en håpløs situasjon.

Åpen og ydmyk for kritikk

For det andre håper jeg vi alle kan ta imot kritikk på samme måte som Moses – med en åpen og ydmyk holdning som erkjenner at ingen kan gjøre alt på egen hånd.

Det er lett å tenke at vi er uunnværlige, kanskje særlig når vi gjør kristne aktiviteter. Det å jobbe hardt og ta på seg mange oppgaver kan se ut som det mest “åndelige” vi kan gjøre.

Men dessverre er det mange som blir unødvendig slitne og lei, når det egentlig er mange andre som gjerne ville hjulpet dem.

Bær byrdene for hverandre

Når Jetro har presentert rådet sitt til Moses, sier han: “Slik skal du lette byrden for deg og la dem bære den sammen med deg.” I Galaterne 6,2 står det også om byrder: “Bær byrdene for hverandre og oppfyll på den måten Kristi lov.” Vi trenger hverandre.

Hvilke byrder bærer du på, og hvilke mennesker i livet ditt kan du invitere inn i din situasjon for å få hjelp til dette? 

 

Simon Berg

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen