Vi tror på en ordentlig Gud som viser seg i handlinger

Vi tror på en ordentlig Gud som viser seg i handlinger

Gud er ikke en abstrakt idé.

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.
Dagens bibeltekst er hentet fra Bibelselskapets 2011-oversettelse.

Matt 8,14-17

Jesus kom hjem til Peter og så at svigermoren hans lå til sengs med feber. Han rørte ved hånden hennes, og feberen slapp henne. Hun sto opp og stelte for ham.
Da det ble kveld, brakte de til ham mange som hadde onde ånder. Han drev åndene ut med et ord og helbredet alle som var syke. Slik skulle det ordet oppfylles som er talt gjennom profeten Jesaja:
Han tok bort våre plager
og bar våre sykdommer.

Jesus er Gud, på ordentlig. Alt han sier og gjør er på ordentlig. Kanskje tenker du at dette jo er selvsagt. Hva ville alternativet vært?! At han bare er en idé noen har?

Vel, jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg har avslørt meg selv utallige ganger i å tro at det som har med Jesus å gjøre bare er noe som skjer oppe i hodet på noen av oss.

En ordentlig Gud

I vår fortelling er det ingen «idé» de syke møtte. Både Peters svigermor og alle de andre som også trengte helbredelse tenkte seg ikke frem til dette. De var ordentlig syke mennesker som trengte ordentlig helbredelse. Og det var bare en ordentlig Gud som kunne gjøre nettopp det.

Det er Matteus som gjengir denne korte fortellingen, og den er omgitt av andre fortellinger om mennesker som trengte ekte helbredelse. Og som fikk det av Jesus.
Han demonstrerte at han er Gud gjennom helbredelsene. Guds rike vises i handling.

Gud i ord og handling

I forkant av dette er det nemlig ikke handling som har stått i fokus, da var det ord. Matteus bruker hele tre kapitler på å gjengi Jesu mest kjente tale; Bergprekenen. Her viser Jesus at han er Gud gjennom ord. Det står at folk var slått av undring over hans lære.

Nå går Jesus over til å vise at han er Gud gjennom sine handlinger. Over noen kapitler ser vi altså at Gud er kommet nær, både i ordene og i livene til folk. Dette er sant i dag også. Gud er fortsatt på ordentlig.

Fjernet synden på korset

Og så får vi vite at det som nå skjer er en oppfyllelse av utsagn om ham som er mange hundre år gamle. Målet for disse utsagnene, eller profetiene som vi ofte kaller dem, er at de tegner et bilde av et utvalgt menneske som dør på et kors.

På korset bar han byrden fra alle menneskers brudd på Guds bud. Alt det vi har gjort og ikke gjort– mot Jesus selv! Men når han tok den straffen frivillig tok han også bort grunnlaget for all verdens sykdom og nød.

Hver helbredelse fra Jesus er et eksempel på syndens, sykdommens og ondskapens nederlag.

Bibelen lærer ikke dermed at all sykdom og ondskap fjernes her i tiden selv om Jesus vant en evig seier på korset. Likevel er hver helbredelse fra Jesus et eksempel på syndens, sykdommens og ondskapens nederlag.

Og en dag skal hver den som tar sin tilflukt til det Jesus gjorde på korset få erfare hvilken evig helbredelse han så gjerne vil gi hver og en av oss.

Jon Olav Selstø

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.
Dagens bibeltekst er hentet fra Bibelselskapets 2011-oversettelse.