Viktigheten av å bruke tid i Guds ord

Viktigheten av å bruke tid i Guds ord

– Det er ikke alltid at hver eneste lesestund gir en stor åndelig opplevelse, men likevel gir det åndelig næring til vårt kristenliv, skriver Philip Sundmyhr (18) om viktigheten av å lese i Bibelen.

Andakter av og for tenåringer

Søndagsandaktene på iTro er skrevet av og for tenåringer. Andaktene kan basere seg på et av skribentens  favorittbibelvers eller 5 grunner til at de er kristne.

Er du mellom 13-19 år, og kunne tenke deg å skrive en andakt for iTro? Ta gjerne kontakt med oss her.

«Men han svarte og sa: Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.» (Matt 4,4)

På samme måte som kroppen vår trenger næring, trenger kristenlivet vårt åndelig næring. Denne åndelige næringen som vi mennesker trenger får vi av Guds ord.

Det vi dermed kan gjøre, er å lese i Bibelen hver eneste dag, og da kan det (Guds ord), tale direkte til oss.

Jesus sier at vi lever av hvert ord som går ut av Guds munn. Det som har kommet fra Guds munn, har vi muligheten til å lese i Bibelen. Bibelen er dermed Guds ord og vi trenger det for å tro.

«Så kommer da troen av det en hører, og det en hører kommer ved Guds ord.» (Rom 10,17)

I dette verset lærer vi at når vi hører forkynnelse, får vi tro. Når forkynnelsen er fra Guds ord, vil det være styrkende for troen vår.

En forkynner skal jo tale ut ifra Bibelen, men vi hører ikke taler hver eneste dag. Det vi dermed kan gjøre, er å lese i Bibelen hver eneste dag, og da kan det (Guds ord), tale direkte til oss.

Det er ikke alltid at hver eneste lesestund gir oss en stor åndelig opplevelse, men likevel gir det åndelig næring til vårt kristenliv.

Det er ikke alltid vi har like mye motivasjon til å lese i Bibelen

Jeg hørte en gang i en tale at, å lese i Bibelen kan sammenlignes med å spise. Ikke hvert måltid er minneverdig eller gir store opplevelser. Men det betyr ikke at det ikke gir næring til kroppen.

På samme måte er det med Bibelen – det er ikke alltid at hver eneste lesestund gir oss en stor åndelig opplevelse, men likevel gir det åndelig næring til vårt kristenliv og større trygghet i vår tro på Jesus Kristus.

Prioritering av tid til Gud kan oppleves utfordrende

Å avsette tid til bønn eller bibellesning har tidligere vært en utfordring for meg. Det har vært perioder hvor motivasjonen har vært lav. Det har vært perioder der det å lese i Bibelen har blitt opplevd som tiltak og stress. I stedet endte jeg opp med å være på mobilen i timevis.

Vi kjemper en kamp mellom kjøttet og ånden.

Hvorfor opplever vi at det kan være vanskelig å prioritere tid med Gud? Jo, fordi vi kjemper en kamp mellom kjøttet og ånden. Denne kampen er i menneskets natur. Paulus skriver i Romerne 7,18-19 om at det ligger i vår menneskelige natur at vi ikke ønsker å søke Gud.

«For jeg vet at i meg, det vil si mitt kjøtt, bor det ikke noe godt. For viljen har jeg, men å gjennomføre det gode kan jeg ikke. Det gode jeg vil, gjør jeg ikke, men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg» (Rom 7,18-19)

Oppfordrer til å lese i Bibelen

Jeg vil altså få frem viktigheten i det å lese i Bibelen. Slik som det står i Matteus 4,4; Vi mennesker lever av Guds ord.

Jeg vil oppfordre til å lese i Bibelen, selv i tunge perioder hvor motivasjonen er lav. Dette er på grunn av at Guds ord (Bibelen) vil styrke vårt forhold til Jesus og troen kommer ved Guds ord, slik som det står i Romerne 10,17.

Selv om ikke hver eneste bibellesning gir en stor åndelig opplevelse, gir det likevel den åndelige næringen vi trenger til vårt kristenliv.

Lightstock / Håkon Rydland

Andakter av og for tenåringer

Søndagsandaktene på iTro er skrevet av og for tenåringer. Andaktene kan basere seg på et av skribentens  favorittbibelvers eller 5 grunner til at de er kristne.

Er du mellom 13-19 år, og kunne tenke deg å skrive en andakt for iTro? Ta gjerne kontakt med oss her.