7 løgner og sannheter

7 løgner og sannheter

– Slik Jesus svarte djevelen i ørkenen, kan også du og jeg svare med sannheter fra Guds ord, skriver dagens iTro-skribent Amund Helgaas.

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

Slik Jesus svarte djevelen i ørkenen, kan også du og jeg svare med sannheter fra Guds ord.

Det er ikke lenge siden Fastetiden. Da leste vi om Jesus som ble fristet av djevelen i ørkenen, men som motsto ved å sitere bibelvers. Vi leste også om Paulus som anbefaler oss å ta på Guds fulle rustning for å motstå djevelens listige knep, blant annet ved å ta på «sannhetens belte» og «Åndens sverd, som er Guds ord.»

Disse anbefalingene er minst like aktuelle utenom fastetiden, og fristelsene og utfordringene våre kan være vel så mange i dag som på Jesu og Paulus sin tid. Derfor gjør vi det lettere for oss selv om vi – på samme måte som Jesus – lærer oss eller tar til oss Guds Ord, slik at vi står klare til å stå imot løgnene om oss selv som vi så lett hører på.

Her følger 7 løgner vi har lett for å tro på, og 7 sannheter fra Guds Ord vi kan bruke for å motstå disse løgnene. Lær gjerne bibelversene utenat!

1. Løgn: «Jeg er ikke ønsket eller elsket.»

Sannhet: «For så høyt har Gud elsket verden at ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» (Joh 3,16)

2. Løgn: «Ingen vil ha noe med meg å gjøre. Jeg må klare meg selv.»

Sannhet: «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.» (Matt 11,28)

3. Løgn: «Har du lyst, har du lov.»

Sannhet: «Jeg har lov til alt, men ikke alt tjener til det gode. Jeg har lov til alt, men ikke alt bygger opp. Ingen må søke sitt eget beste, men den andres beste.» (1 Kor 10, 23-24)

4. Løgn: «Jeg er ikke god nok.»

Sannhet: «Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg.» (2 Kor 12,9)

5. Løgn: «Jeg har gjort for mye galt til at Gud kan elske meg.»

Sannhet: «For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv.» (Ef 2,8-9)

6. Løgn: «Gud har ikke bruk for meg.»

Sannhet: «For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.» (Ef 2,10)

7. Løgn: «Det finnes ikke håp for meg.»

Sannhet: «For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» (Jer 29,11)

Lightstock

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.