Å bli sammen

Å bli sammen

Hva sier egentlig Bibelen om det å være kjærester? Hva bør ligge til grunn før en eventuelt kan bli sammen med noen?

Bibelen sier ikke så mye om det å være kjærester. Da Bibelen ble skrevet var det mer vanlig at familien arrangerte ekteskap for barna. De ble gift i veldig ung alder og levde under beskyttelse av storfamilien. Men Bibelen sier at forholdet mellom kvinner og menn er så viktig at Gud satte opp et livslangt og forpliktende ekteskap som den beste rammen rundt det. Ekteskapet er et livsvarig forhold mellom en mann og en kvinne. Det heter også i vielsesritualet i kirken: «…til døden skiller dere ad.»
Ekte kjærlighet varer
Dette må bety at det er viktig å tenke nøye gjennom valget sitt også når det gjelder kjæreste. Det gjelder altså ikke bare å velge med lysten, men også med fornuften. Det at jenter og gutter får lyst på hverandre er helt naturlig. Men for at forholdet ikke bare skal være styrt av lyst sier Bibelen: «Dere kjenner jo de påbud vi gav dere ved Herren Jesus. For dette er Guds vilje, deres helliggjørelse: Hold dere borte fra hor. Hver av dere må vite å vinne sin egen ektefelle i hellighet og ære, ikke i lidenskapelig begjær slik som hedningene, de som ikke kjenner Gud.» (1. Tess 4,2-5)
Kjærlighet er selve bærekraften i et forhold. Er den ekte kjærligheten der, så forsvinner den aldri. Kjærlighet er altså noe mer enn en forelskelse. Lyst og forelskelse kan svinge. Bibelen sier at kjærlighetene «… utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Kjærligheten faller aldri bort.» (1. Kor 13,7-8a)
Bli godt kjent
Den som tenker å bli kjæreste med noen bør også tenke så langt som til et ekteskap og et varig forhold. Dersom du ikke tror at du kan gifte deg med vedkommende, bør du heller ikke bli sammen med ham eller henne. Det ville jo på en måte være det samme som at du allerede før dere har blitt sammen, planlegger at du en eller annen gang vil gjøre det slutt. Og et brudd vil ofte gjøre vondt.
Derfor er det aller best å være venner, bli godt kjent med hverandre og lære å respektere hverandre skikkelig før en tar skrittet ut og blir kjærester. Og så er det viktig å bruke fornuften. Mange har funnet ut at felles tro og felles interesser betyr mye for et varig forhold. Let etter det som forener og se etter at det ikke er så altfor mye som skiller.
Bruk og kast
Valg av kjæreste/ektefelle er et av de viktigste valgene et menneske gjør, og det er viktig å skape trygghet i forholdet, i hjemmet, og i forhold til de barna som kanskje kommer en eller annen gang i framtida. Vi bruker og kaster så mye i samfunnet vårt i dag, og jammen syns jeg at noe av det samme gjelder i forholdet mellom gutter og jenter også. Det er veldig trist om vi bruker andre, for så bare å kaste dem bort etterpå. Lykke til med det godt og varig valg som kan vokse fram til ekte kjærlighet.

Foto: Brett Sayer på flickr.com

 

iLivet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.