Legemlig oppstandelse

Legemlig oppstandelse

Hva er det? Vi spurte en som har greie på det.

Arne Helge Teigen, som underviser ved Fjellhaug Misjonshøgskole, er villig til å hjelpe. Helt dumme trenger vi ikke føle oss, Teigen er enig i at dette er vanskelig.
Hva er egentlig legemlig oppstandelse?
Bibelen snakker om det på to måter. Både at Jesus stod legemlig opp fra de døde, og at vi mennesker også engang skal gjøre det. Den legemlige oppstandelse skal skje ved tidens ende, når Jesus kommer igjen. Da skal de som tror på Jesus stå opp til evig liv, og de som ikke tror til evig dom. Åp 20,11–15.

Vi skal få en kropp som ikke kan rammes av sykdom, og som ikke kan dø

Hva menes med et forherliget legeme?
De som tror på Jesus Kristus skal få et ”forherliget” legeme. Bibelen forklarer dette med å si at vi blir ”ikledd” udødelighet. 1. Kor 15,53. Dette betyr at vi skal få en kropp som ikke kan rammes av sykdom, og som ikke kan dø. Denne kroppen er en del av et helt nytt skaperverk som Gud skal sette i stand etter at det skaperverket vi nå lever i har gått til grunne. Åp 21,1.

Det er en kropp som eksisterer i tid og rom

Er det snakk om en fysisk kropp?
Ja, det tror jeg. Det er en kropp som eksisterer i tid og rom. Men det er viktig å være oppmerksom på at vi ikke får denne kroppen før Jesus kommer igjen. Sjelen vår blir løst fra kroppen når vi dør, og kroppen blir lagt i graven. De døde er derfor i en slags mellomtilstand frem til dommen og oppstandelsen. Ved oppstandelsen får sjelen tilbake kroppen sin. Vi blir klare for det himmelske liv der vi skal få leve med Gud og Jesus til evig tid.
Legemlig oppstandelse og livet etter døden er noe av det Bibelen sier en del om, men samtidig ikke gir oss full innsikt i.

Tema for iTro i Oktober er kropp.

Du kan lese mer om dette i Bibelen:
Legemlig oppstandelse 1. Kor 15
Mellomtilstanden Luk 16,19-25