«Det viktige» og «det aller viktigste»

«Det viktige» og «det aller viktigste»

Kristne som tar Bibelen alvorlig kan gi ulike svar på noen av spørsmålene rundt skapelsen, men er enige om det som er det aller viktigste.

Tema

Tema for iTro i februar er «Vitenskap».

Denne artikkelen er hentet fra snakkomtro.no.Snakkomtroer enressurssidesom vil hjelpe deg til å snakke om det å være kristen med venner og andre som ikke er det. Siden erdrevet avDamaris Norge.

Det ligger oss særlig på hjertet å understreke følgende: Det aller viktigste spørsmålet er om Gud finnes, med andre ord om Gud har skapt universet.

Dermed er det  første og grunnleggende spørsmålet hvilket livssyn som er sant: Teisme (Bibelen: ‘Det finnes en personlig Skaper’), ateisme (‘det finnes ikke noen Gud’) eller panteisme (‘hele universet er guddommelig’)….!

TV-serien «Gud og vitskapen» hjelper oss som kristne til å fokusere på dette grunnleggende spørsmålet som det aller viktigste i møte med familie, venner og kollegaer.

Også dette første kapitlet i Bibelen er Guds forpliktende Ord til oss i dag

Det neste spørsmålet er hvordan Gud skapte. Med andre ord: Hvordan skal vi forstå 1 Mos 1? Selv om dette spørsmålet også er viktig, er det ikke det mest grunnleggende spørsmålet. Det er heller ikke det første spørsmålet som det vil være naturlig å tale med andre om. Det er her viktig at vi som kristne fellesskap gir rom for saklig og respektfull uenighet om hvordan vi best bør forstå 1 Mos 1, forutsatt at det skjer ut fra en felles enighet om at også dette første kapitlet i Bibelen er Guds forpliktende Ord til oss i dag.

Spørsmål: –Finnes det én riktig tolkning av Bibelen/1 Mos 1? 

«Finnes det en bestemt kristen tolkning av Bibelen (i dette tilfellet angående skapelsen) som er riktig, mens de andre tolkningene er feil?Kristne kan ofte virke mer uenige innad enn preget av samhold rundt slike spørsmål.»

 

Her er det svært viktig å skjelne mellom «det aller viktigste» og «det viktige». Kristne som står sammen om å ta Bibelen alvorlig som Guds forpliktende Ord, vil kunne være enige om svært mye av «det aller viktigste» i Bibelen.

Samtidig vil en av forskjellige grunner ofte være uenige om «det viktige», altså om spørsmål som ikke er blant de aller viktigste.Dette ser vi tydelig i møte med skapelsesberetningen i 1 Mos 1:

Mennesket er skapt unik – i Guds bilde

Vi bør alle kunne bli enige om at dette kapitlet forteller om følgende realiteter, som alle dreier seg om «det aller viktigste»:

1. En evig, personlig Gud finnes. Han er hele universets Skaper og Opprettholder.
2. Han har gitt og gir hele universet liv og mening.
3. Enhver annen (såkalt) ‘gud’ er en avgud. Det gjelder også solen, månen og stjernene. Det er bare Gud som er verdig tilbedelse og ære.
4. Mennesket er skapt unik – i Guds bilde. Derfor har mennesket en unik verdi og et unikt ansvar.
5. Mennesket er skapt som mann og kvinne, med en Gud-gitt kjønnspolaritet.
6. Mennesket har fått et unikt oppdrag – det såkalte kulturoppdraget. Dette oppdraget inkluderer også det å drive vitenskap!
7. 1 Mos 1 taler om virkeligheten, det er ikke en oppdiktet myte.

Hvilken rolle bør naturvitenskapelig kunnskap spille i fortolkningen av kapitlet?

Derimot er det mye vanskeligere å bli enige om påhvilkenmåte 1 Mos. 1 taler om virkeligheten:

1. Hvor bokstavelig skal fortellingen fortolkes? I hvilken grad inneholder teksten billedlige eller symbolske elementer?
2. Hva betyr ordet ‘dag’? Hva betyr det at ‘dag’ brukes i flere ulike betydninger i kapitlet?
3. Hvilken rolle bør naturvitenskapelig kunnskap spille i fortolkningen av kapitlet?
4. Hvordan skal 1 Mos 1 fortolkes i forhold til hva (normal) vitenskapen sier om f.eks. Big Bang (kosmologi), livets utvikling (evolusjon) og menneskets tanke og bevissthet (hjerneforskning)?

Men alle disse  fire sistnevnte spørsmålene er kun «viktige», de er ikke blant «de aller viktigste»…!

Margunn og Lars Dahle, NLA Mediehøgskolen. Først publisert på snakkomtro.no, bearbeidet med tillatelse fradenneartikkelen.

 

Illustrasjon:© rolffimages – Fotolia.com