En nåde så stor

En nåde så stor

Aldri hadde jeg trodd at konsekvensen av dette ene valget skulle endre mitt liv og evighet. Å ta imot Jesus Kristus som frelser har reddet mitt liv. 

Tema

Tema for iTro i januar er «Evighet».

Maria Rekkedal Rolfsnes er 18 år og går på Kvitsund Gymnas.

John 3,16: «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.»

Gud er kjærlighet . Han visste at vi mennesker kom til å svikte Han, men valgte likevel å gi oss fri vilje. Vi mennesker er født med synd inn i denne verden. Jeg har selv levd et liv ubevisst på at mine valg har dratt meg lenger vekk fra Gud.

Jeg var svak, men Jesus fylte opp hjertet mitt med håp

Jeg prøvde alt  for å mette mine egne behov og lyster. Alle de materielle godene, de utallige forelskelsene, de verdslige idolene og jaget etter det perfekte liv er punkter som skulle gjøre meg lykkelig, som skulle gjøre dette livet verdt å leve. Aldri har jeg følt meg så tom. Jeg innså at jeg aldri kunne bli mettet, det gjorde meg grådig, og det gjorde meg egoistisk.

Jeg har vokst opp i et kristent hjem, men jeg hadde aldri lyttet til Guds ord. Ikke før i en alder av 16 år lot jeg Jesus tale til mitt hjerte. Jeg var svak, men Jesus fylte opp hjertet mitt med håp.

«Men der synden var stor, ble nåden enda større» (Rom 5,20). Den Gud som hadde skapt meg hadde alltid vært til stede. Hele tiden stod Han klar for å frelse meg fra fortapelsen, for å gi meg liv.

Livet handler ikke lenger om meg selv, men om Guds nåde

Det kan være  vanskelig å forstå hvorfor man trenger Jesus, men når man først tar imot Jesus innser man at kristenlivet kan være slik som en åker.

«Himmelriket er likt en skatt som var gjemt i en åker. En mann fant den, dekket den til igjen, og i sin glede gikk han bort og solgte alt han eide, og kjøpte åkeren.» (Matt 13,44).

Når man kjøper  en åker vet man ikke hva som befinner seg i jorden før man begynner å grave. Når man først har begynt å grave, finner man skatter. Dette kan være et bilde på livet med Jesus. Jo mer tid man bruker på å bli bedre kjent med Gud vil man finne skatter som et menneske i seg selv ikke kan finne.

«Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg» (Gal 2,20).

Tenk at et slikt valg har ført til frelse! Livet handler ikke lenger om meg selv, men om Guds nåde.

Foto: Privat