Ensom og alene?

Ensom og alene?

Noen ganger er vi alene uten å være ensomme. Av og til trenger vi å være alene. Men vi trenger ikke være ensomme.

iLivet

iLivet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på iTro januar 2016, og har blitt gjengitt med forfatterens tillatelse.

Har du noen gang følt deg lost og alene? På rommet alene hjemme – eller kanskje du har vært ensom selv om du var midt i en stor flokk folk? På skoleplassen, på familiesamling eller på en tribune?

Av og til trenger vi å være alene

Alle føler seg ensomme innimellom. Noen opplever det ofte. Det er vondt å føle at ingen ser, bryr seg eller vil være med deg. Noen ganger er vi alene uten å være ensomme. Av og til trenger vi å være alene. Men vi trenger ikke være ensomme.

I Bibelen leser vi om at alenehet kan være bra. Jesus gikk for seg selv for å hvile og be. Det står at vi også skal be alene noen ganger. (Matt 6:6) Da slipper vi å bli forstyrra av at vi vil imponere andre. Stillhet er også bra. Vi har godt av å ha det helt stille innimellom. Da kan vi ikke være falske, overfor verken oss selv eller Gud. Og da hører vi kanskje lettere hva Gud har å si til oss – og det kan gjerne være både spennende, godt og litt skummelt.

Den vonde ensomheten

Men ensomhet, det er ikke godt. Mennesker er skapt for å ha venner, familie og fellesskap. Vi er skapt for å ha relasjoner til hverandre og til Gud. Noe av det første Gud sier om menneskene i Bibelen er at: «Det er ikke godt for mennesket å være alene.» (1 Mos 2:18) Vi har det ikke bra når vi er alene – derfor er for eksempel isolasjon og enecelle en av de strengeste straffene vi gir i Norge. Det er vondt å føle seg glemt, uvesentlig og oversett.

Vi må ta vare på hverandre. Vi som er kristne, som vet at mennesker er verdifulle og er skapt for relasjoner, bør ta ekstra ansvar for at folk ikke skal være ensomme. Besøke, oppsøke og invitere de som ikke har noen. Spørre hvordan folk har det, og ha tid til å høre på svaret.

Aldri alene

Vi som er kristne har en trøst når det er vi som føler oss glemt og ensomme. Vi er aldri alene. Et av Jesu navn er Immanuel – det betyr «Gud med oss». Gud er sånn som er med mennesker. Med alle. Gud er der når vi er ensomme. Han hører når ingen hører oss, og han vet om de som alle har glemt:

«Kan en kvinne glemme sitt diende barn, en omsorgsfull mor det barnet hun har? Selv om de skulle glemme, skal ikke jeg glemme deg. Se, jeg har tegnet deg i min hender, dine murer er alltid foran meg.» Jes 49:15-16

iLivet

iLivet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på iTro januar 2016, og har blitt gjengitt med forfatterens tillatelse.