Fjøs er fjøs

Fjøs er fjøs

Val på spennende oppdrag i Tanzania.

Misjon

I denne spalten kan du lese om misjon sett fra forskjellige perspektiv.

Denne artikkelen er hentet fra nlm.no.

I desember 2011  tok Lars Stensland, som er misjonær ved bibelskolen i Kiabakari, Tanzania, kontakt med Val. Han lurte på om Val kunne bidra med kompetanse innen landbruk, spesielt med griseproduksjonen ved skolen.

Videre ønsket han å legge til rette et misjonsprosjekt og studieopplegg for elevene på Val. Våren 2012 var Lars på besøk på Val, slik at vi ble mer kjent med hverandre og han tok med seg noen tips fra vårt grisehus.

De får evangelistutdannelse og skal ut som ledere for lokale menigheter

Første uken nå  i februar reiste fjøsmesteren i grisehuset på Val, Lars Olav Frafjord og undertegnede som er rektor på skolen, til Tanzania på første tur.

Kiabakari ligger fint til i den nord-vestre delen av det store landet. På området er det bibelskole, skole for misjonærbarn, internat, grisehus, diverse lager og verksted, samt boliger for misjonærer og ansatte ved skolen. Dette året er det syv elever ved skolen. De får evangelistutdannelse og skal ut som ledere for lokale menigheter. Det er knapphet på evangelister, derfor er arbeidet ved skolen ekstra viktig.

Målet er at  skolen skal kunne drive seg selv, uten støtte fra Norge. Det er et stykke frem, og overskudd fra gårdsdriften er tenkt til å bidra. Skolen har et nokså nytt grisehus. Det viste seg at vi på Val har kompetanse til å hjelpe til i utviklingen av griseproduksjonen. Blant annet i forhold til fôring og utforming av bingene.

Det var en stor opplevelse å komme til landet, til skolen og å møte de som jobber der

Kanskje kan vi  også bidra på andre områder av gårdsdriften, som i hovedsak består av planteproduksjon som mais, solsikker, bønner og søtpoteter.

Det var en stor opplevelse å komme til landet, til skolen og å møte de som jobber der. Det blir lagt ned en stor innsats for at folket der skal nås og grunnfestes i evangeliet, og få hjelp til utvikling og selvstendighet.

På Val håper  vi å kunne utvikle samarbeidet med prosjekter, kompetanse og involvering av elever på skolen vår. Vi opplever det ekstra meningsfylt å få bidra i arbeid også på andre områder av NLM sin virksomhet, enn den vi går oppe i hver dag.

Bilde: Val vgs skal hjelpe til med utvikling innen griseproduksjon i Tanzania.
Foto: Kjartan Åsebø