Fordi den sier oss sannheten

Fordi den sier oss sannheten

Du trenger heldigvis ikke forstå alt i Bibelen på egenhånd. Det finnes en som vil hjelpe deg. 

Tema

Tema for iTro i april er Boka med stor B. Vi ønsker denne måneden å ha ekstra fokus på Bibelen.


I kristne sammenhenger  sier man ofte at Bibelen, eller Guds ord, er åndelig mat. På samme måte som vi som mennesker trenger mat for kroppen vår, trenger vi som er kristne mat for vår ånd.

Bibelen sier i  Matteus 4,4: «Jesus svarte: Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.»

 

På samme måte som vi som mennesker trenger mat for kroppen vår, trenger vi som er kristne mat for vår ånd

 

Hvis jeg går  en hel dag uten å spise mat, skjer det ting med meg. Jeg blir slapp, får lite energi, humøret synker og ting går generelt dårligere. Det sier seg jo egentlig selv. Kroppen er avhengig av proteiner, karbohydrater, fett osv for å fungere. Heldigvis er vi skapt med en evne til å kjenne igjen når vi begynner å bli sultne, slik at vi finner veien til kjøleskapet.

Dessverre er vi  ikke alltid like flinke til å kjenne igjen når vi er sultne på Guds ord. Men behovet er til stede selv om vi kanskje ikke merker det så lett. Når vi leser i Bibelen har det mye av den samme effekten på troen vår, som mat har for kroppen vår. Når vi leser i Bibelen, blir vi sterkere og troen på Jesus vokser (Romerbrevet 10,17). I tillegg blir man veldig ofte oppmuntret, og humøret stiger gjerne noen hakk.

Bibelen er så mye mer enn bare bokstaver på et ark

Men hva er  det egentlig som gjør nettopp Bibelen så spesiell?Svaret er at det er mer enn bokstaver på et ark.I en tidligere oversettelse fra Bibelen står det i 2. Timoteusbrev at «hele skriften er innåndet av Gud». Det betyr at de som skrev Bibelen var innspirert og ledet av Den Hellige Ånd.

Den Hellige Ånd , som bor i de som har tatt imot Jesus, er derfor også meget interessert i å hjelpe oss når vi leser Bibelen. En av oppgavene til Den Hellige Ånd er å hjelpe oss til å forstå hva vi egentlig leser.

« Den Hellige Ånd skal hjelpe oss til å forstå hele sannheten«

I Johannes 16,13-14  står det: «Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dre det som skal komme. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere».

 

Den Hellige Ånd skal altså veilede oss, eller hjelpe oss til å forstå hele sannheten. I tillegg vil han hele tiden peke på Jesus, skryte av Han og vise oss hvem han er.Et enkelt tips når du leser kan derfor være å be en liten bønn før du begynner: «Hellig Ånd, nå ber jeg om at du hjelper meg å forstå det jeg leser. Og takk for at du viser meg hvem Jesus er».

Bønn

Hellig Ånd, nå ber jeg om at du hjelper meg å forstå det jeg leser. Og takk for at du viser meg hvem Jesus er.

Ill.foto: © fotovika – Fotolia.com