– Gud har gjort det enda tydeligere for meg at det er en stor forskjell på å bare tro på Jesus og å gi livet sitt til han

– Gud har gjort det enda tydeligere for meg at det er en stor forskjell på å bare tro på Jesus og å gi livet sitt til han

Annie Tahila Olsen (20) opplever at Gud bruker henne til å dele evangeliet i hverdagen.

Mitt vitnesbyrd

«Mitt vitnesbyrd» er spalten hvor ulike mennesker får fortelle om sitt forhold til Jesus, til glede og oppbyggelse for alle oss som leser iTro.

Gud har redda meg fra narkotika. Gud har redda meg fra pornografi.

Gud har redda meg fra usunne forhold. Gud har redda meg fra å ta abort.

Dette er nok fordi jeg vokste opp i en familie hvor vi lærte å ta bevisste valg og ble beskytta fra mye skjermbruk.

Gud har hatt en hånd over livet mitt helt siden jeg var født og jeg har ikke måtte gå igjennom noe av dette.

Gud har vært så trofast. Livet mitt er et vitnesbyrd på det.

Fantastisk familie

Jeg har vokst opp i en kristen, fantastisk familie. Som liten tok jeg standpunktet at jeg ville tro på og følge Jesus.

Det siste halvåret har jeg vært på en DTS (Disippeltreningsskole) på Hawaii. Jeg var der i tre måneder og på en misjonstur til Brasil i tre måneder.

Jeg lærte utrolig mye om hvem Gud er, hvem jeg er i Han og hva det egentlig vil si å leve et liv med Jesus som herre.

La ned stoltheten

Gud har gjort det enda tydeligere for meg at det er en stor forskjell på å bare tro på Jesus og å gi livet sitt til han.

Har du tenkt på det? – Om du bare tror på Jesus eller har du gitt ditt liv til han?

Rom 10,9: ”For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre…

At Jesus er herre over livet ditt betyr at du ikke tilhører deg selv lenger, men at du tilhører universets skaper.

Gud gjorde det så klart for meg. Jeg hadde visst ikke gitt alle deler av livet mitt til han. Jeg måtte legge ned stoltheten min, legge ned verdien jeg satte på ting jeg eide og tryggheten jeg hadde i foreldrene mine.

Det var først da jeg la ned dette at han kunne slippe til og vise meg mer av Han selv og sine planer for meg.

Alt i Guds hender

Fra den dagen av har jeg vært mye mer bevisst på at jeg tilhører Gud og at alt jeg sier og gjør skal være til hans ære.

Det vil si alt! Hva jeg bruker munnen min til, tiden min til og planer for fremtiden – det ligger i Guds hender.

Når jeg vet hvem jeg tilhører og jeg vet hva han sier om meg, trenger jeg ikke å være redd for hva folk tenker eller sier om meg.

Det er også de beste hendene å være i, der vi i utgangspunktet var ment til å være.

Når jeg vet hvem jeg tilhører og jeg vet hva han sier om meg, trenger jeg ikke å være redd for hva folk tenker eller sier om meg.

Den hellige ånds ledelse

Det mest spennende i livet er å være en del av Guds historie og hans agenda her på jorda hver dag.

Han kan lede meg til mennesker som trenger enten Guds kjærlighet, trøst eller helbredelse og jeg kan gi dem det gjennom Den hellige ånd i meg.

På Hawaii og i Brasil ble jeg brukt av Gud til å se helbredelser, folk bli satt i frihet og møtt av Jesu kjærlighet gang på gang.

Helbredet i ankelen

Gud bruker meg her hjemme også. Jeg har fått delt evangeliet til folk jeg har møtt.

Det var spesielt her om dagen hvor jeg så ei ung jente halte. Jeg spurte om jeg kunne be for den tydelig brekte ankelen, og etter å ha bedt var ho fullstendig helbredet!

Dette var en gylden mulighet å dele evangeliet og forklare at dette var et levende bevis på at Gud finnes og at han elsker henne.

Spennende liv med Gud

Det er så kult å se hvordan Gud kan bruke oss bare i nabolaget, om vi er åpne for hva Den hellige ånd sier, er lydige og går på det.

Gud har vist meg hvor mye mer spennende livet er når vi er med på hans agenda.

Det er viktig at vi trener oss opp til å høre Guds stemme og la Den hellige ånd slippe til så han kan gjøre det han ønsker i livet vårt.

Vi er først og fremst kalt til relasjon med Gud – så vi må bli kjent med han vi skal være representanter og ambassadører for.

Privat

Mitt vitnesbyrd

«Mitt vitnesbyrd» er spalten hvor ulike mennesker får fortelle om sitt forhold til Jesus, til glede og oppbyggelse for alle oss som leser iTro.