Gud tenker annerledes om tid

Gud tenker annerledes om tid

Det nye testamentet har to ulike ord for «tid». Dette viser oss at Guds tid er annerledes enn vår.

Misjon

«Misjon» er spalten der du blant annet kan lese om hva misjon er, og om de kristnes ansvar for å gi evangeliet om Jesus videre til andre.

Chronos er det ene greske ordet for «tid» som brukes i Det nye testamentet. På norsk har vi ordet kronologisk, som kommer fra det samme ordet. Dette ordet beskriver tiden som kommer og som går – som på en tidslinje – kronologisk.

Når tiden er inne

Kairos er det andre ordet på gresk som brukes om tid. Dette ordet beskriver tid som noe annet; nemlig at det finnes tidspunkter som er bestemt av Gud; som at «tiden er inne», eller «til rett tid». Kairos er tiden hvor Gud har bestemt seg for å handle, uavhengig av chronos. Jesu fødsel er kanskje det beste eksemplet på et kairosøyeblikk. Det skjedde «i tidens fylde» – som Paulus skriver i ett av sine brev.

Vi som jobber med misjon trenger å forstå forskjellen på Chronos og Kairos. La meg fortelle en historie:

En fortelling om chronos og kairos

På begynnelsen av nittitallet sendte Ungdom i Oppdrag et ungt ektepar fra Norge til et land i Asia for å være misjonærer. Det fantes ikke en eneste kjent kristen i området de skulle bo. I løpet av de neste 20 årene opplevde de ikke at en eneste person kom til tro, og naturlig nok tenkte de ofte på å gi opp. Samtidig hadde de fått et løfte fra Gud: En dag skal mennesker fra dette folkeslaget tilbe Jesus på fjellene i området de bor.

I alle disse årene holdt de fast på dette løftet, selv om det ble mange tunge stunder og mange nedturer. De har delt evangeliet med mange mennesker, de har bedt mange bønner og de har gjort sitt beste. Samtidig har de ventet på en kairostid; at Guds time skulle komme.

Før kunne de dele evangeliet uten at «det gikk inn». Nå responderer mennesker. Forandringen skjedde plutselig.

For noen få år siden ble en ung mann kristen. Det skjedde ganske plutselig. Han fikk høre evangeliet – som så mange andre – men denne gangen var det annerledes. Han forstod evangeliet og fikk et nytt liv. Frimodig fortalte han om sine opplevelser til familie og sine venner. Og i løpet av det kommende året var det flere som bestemte seg for å følge Jesus og la seg døpe.

I dag er det over 60 døpte personer i byen. Ikke så veldig mange ennå, men misjonærene fra Norge forteller at det har skjedd et skifte i «atmosfæren» i området de bor. Før kunne de dele evangeliet uten at «det gikk inn». Nå responderer mennesker. Forandringen skjedde plutselig. Misjonærene kan ikke forklare årsaken. De gjør det samme som før, forskjellen er at nå responderer mennesker på budskapet de hører.

Guds tid er annerledes

Jeg tror det er Guds time for dette folket. Vi har bedt og jobbet i over 25 år. Nå kom Guds time, Kairos.

Hvorfor er det slik? Jeg vet ikke. Men det viser meg at Guds tid er annerledes enn vår tid. Gud handler i historien (Chronos), men han kommer også når tiden er inne (Kairos).

Privat

Misjon

«Misjon» er spalten der du blant annet kan lese om hva misjon er, og om de kristnes ansvar for å gi evangeliet om Jesus videre til andre.