«Her er jeg, din tjener hører»

«Her er jeg, din tjener hører»

Hvor ofte tenker du på at Jesus kan bruke deg?

Mitt vitnesbyrd

«Mitt vitnesbyrd» er spalten hvor ulike mennesker får fortelle om sitt forhold til Jesus, til glede og oppbyggelse for alle oss som leser iTro.

I 1. Samuel 3,1-14 kan vi lese om hvordan Herren åpenbarer seg for Samuel. Gud roper på Samuel og Samuel svarer: «Her er jeg, din tjener hører». Dette er noe jeg har bedt om flere ganger, og jeg har virkelig fått oppleve at Gud har brukt «lille» meg.

Jeg, som ikke kan gjøre noe i egen kraft, har «maktet alt i Ham som gjør meg sterk». (Fil 4,13)

Gjelder også i dag

Jesus ønsker å bruke deg i dag, men du er nødt til å gå på hans ord og gå i tro, slik som de ti spedalske gjorde da de ble helbredet. (Luk 17,14)

I Lukas 12,12 står det «For Den Hellige Ånd skal lære dere i samme stund hva som bør sies». Jesus sier at han skal tale igjennom oss og gi oss de riktige ordene i den rette tiden, og dette har jeg fått lov til å oppleve utallige ganger.

Frimodighet

Jeg startet i 13-årsalderen å vitne på møter, og kommer ikke til å stoppe. I Salme 138,3 står det:

«Den dagen jeg ropte, svarte du meg. Du gjorde meg frimodig, i min sjel kom det styrke».

På ungdomsskolen vitnet jeg for vennene mine hver dag på skolen. Jeg fortalte om at Gud elsker dem, selv om de ikke kjenner ham. Jeg merket hver dag hvordan Gud gav meg ny frimodighet og ny styrke til å fortsette, selv om jeg ble mobbet for at jeg var kristen.

Siden jeg ble mobbet, har jeg skjønt enda mer hvor viktig det er å forkynne evangeliet. Dette har bare skapt en enda større frimodighet og mindre menneskefrykt.

For den som er med oss, er større enn den som er med ham. (2 Krøn 32,7b)

Derfor har jeg all grunn til å fortsette.

Firechurch i Colombia

Akkurat nå befinner jeg og 15 elever fra Bildøy bibelskole oss i Colombia, på en skole som heter Vision Agape. Den 11. februar hadde vi en «firechurch», en samling rundt et bål, hvor vi virkelig merket Guds nærvær.

Nå skal du åpne din munn i tro

Under talen kjente jeg sterkt på kraftig hjertebank. Jeg valgte derfor å spørre Den Hellige Ånd hva det var han ønsket at jeg skulle si.

Da talen var ferdig, og hjertet mitt fortsatt banket kraftig, spurte en av de ansatte om vi i teamet fra Norge ville be for barna. Imens hun sa det, hadde hun blikket festet på meg, som om hun visste at jeg skulle si noe.

Jesus sa da i samme sekund til meg: «Nå skal du åpne din munn i tro, og jeg skal tale igjennom deg».

Bønn

Før vi ba startet jeg med å si setningen jeg hadde fått fra Gud. Videre fikk jeg ordene: mesterverk, umistelig, uendelig høyt elsket, planlagt og formet.

Mens jeg holder på å snakke, ser jeg bare flere og flere tårer i barna sine øyne. Mange av barna satt og gråt før jeg hadde snakket i et minutt. Det var utrolig sterkt å se hvordan Den hellige ånd talte rett til hjertene igjennom meg. Etterpå følte jeg sterkt for å be. Jeg har aldri opplevd noe liknende som denne bønnen.

Det eneste jeg husker var at jeg sa «Kjære Jesus» og avsluttet med «Amen».

Flere av de andre i teamet sa etterpå at det ikke kunne ha vært jeg som ba, men Den hellige ånd som ba igjennom meg.

Wow – Gud er stor!

«Her er jeg»

Jesus bruker meg, og det er jeg uendelig takknemlig for. Den hellige ånd taler igjennom meg, og det samme ønsker han å gjøre i ditt liv.

Han kan bruke deg der det ser mest håpløst ut. Si som Samuel gjorde da Gud kalte på ham: «Her er jeg, din tjener hører.»

Mitt vitnesbyrd

«Mitt vitnesbyrd» er spalten hvor ulike mennesker får fortelle om sitt forhold til Jesus, til glede og oppbyggelse for alle oss som leser iTro.