Hva er apologetikk?

Hva er apologetikk?

Jørgen Frisvoll skriver om hva apologetikk er og hva det kan brukes til.

Trosforsvar

Trosforsvar, eller apologetikk, handler om å forklare kristendommen i møte med aktuelle spørsmål, innvendinger, myter og livssynsalternativer.

Apologetikk kommer fra det greske ordet apologia, som betyr å forsvare. En kan ha apologetikk for nærmest hva som helst, fordi det betyr å forsvare egne meninger med fornuften. Med en gang du går fra «jeg føler» til «jeg tenker … fordi», går du fra psykologi til filosofi, fra personlige følelser til meninger det kan argumenteres rundt.

At en bruker apologetikk betyr ikke at det en argumenterer for er sannheten. Både ateister og muslimer driver med apologetikk når de forsvarer sine standpunkt. Målet burde være sannheten.

Det vi vanligvis mener når vi snakker om apologetikk er kristent trosforsvar, eller trosapologia, det å forsvare tro med fornuften.

Hvorfor er det relevant?

En viktig ting å forstå om apologetikk er at det er en måte å tenke på, et sett verktøy for å forstå verden. I en verden hvor linjene mellom sannhet og løgn stadig blir mer utydelige, er det stadig viktigere å lære, ikke bare hvor linjene går, men hvordan man kan se dem.

Det handler om å tro, ikke bare fordi du er blitt fortalt det, men fordi du selv vet det. En ureflektert tro er en svak tro.

I Peters første brev ser vi at vi er kalt til å drive med trosforsvar:

Vær alltid klare til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier. Men gjør det ydmykt og med gudsfrykt, så dere kan ha en god samvittighet. (1 Pet 3,15b-16a)

Med andre ord er vi kalt, ikke bare til å forsvare troen, men å være klar til å måtte gjøre det.

Noen grunnprinsipper

Sannheten alene. Den eneste respektable grunnen til å tro noe som helst er at du faktisk tror at det er sant, og ikke bare ønsker at det er sant. Det burde være grunnmuren for å argumentere for noe som helst innen apologetikk.

En stor fare ligger i å lyve. I diskusjoner kan det være lett å tenke at du ved å finne opp «fakta», kan lede mennesker til sannheten. Dette er et hovmod jeg ofte finner i meg selv, viljen til å risikere Guds integritet i verden ved å ødelegge min egen. Tanken på at jeg vet bedre enn det andre mennesket, at jeg har rett til å ta sannheten (og dermed friheten) fra dem, at jeg vet bedre enn Gud (2 Mos 20,16).

Skad ikke din egen sjel i forsøket på å redde en annen, tenk aldri om enden er god er alt godt, gjør aldri ondt for det godes skyld.

Forsvaret bygges fra utsiden, men troen må leves på innsiden.

Det handler ikke om deg. Om du lærer deg å bruke trosforsvar kan du etter hvert lure deg selv til å tro at det står på deg. I det øyeblikket du går fra en diskusjon, kan du kjenne på at Gud står og faller på deg, og det forsvaret du har konstruert. Det er ikke tilfellet. Ikke gjør deg selv stor, hverken i deg selv, eller for andre.

Det står ikke på deg. Gud kunne valgt noen andre om han ville, Gud er ikke avhengig av deg. Det handler om de menneskene du snakker med, at de skal finne Gud, ham alt står og faller på. Forsvaret er skapt fra utsiden, i trosforsvar lager vi et vindu inn i troen, inn i Guds hus, så andre kan se inn. Glem ikke å leve på innsiden av huset. Forsvaret bygges fra utsiden, men troen må leves på innsiden.

Om du vil lære mer

YouTube

YouTube er et ypperlig verktøy for å få en generell forståelse. Jeg vil anbefale å finne personer som kan mye og søke på navnene deres og tema du er interessert i.

Her er eksempler på noen som har mye bra å komme med:

  • C.S. Lewis for essays om det meste som er relatert til tro.
  • Greg Koukl for å forstå hvordan man kan bruke apologetikk.
  • Frank Turek for svar på vanlige spørsmål i samfunnet.
  • John Lennox, spesielt i spørsmål om tro og vitenskap.
  • William Lane Craig om du ønsker å forstå mer avanserte filosofiske argumenter.

Bøker

Grill en kristen, svar på 20 vanskelige spørsmål

Hvis du sliter med noen av de vanligste spørsmålene om religion i samfunnet i dag, som «hvorfor gjør ikke Gud seg mer synlig?», «hvorfor bryr Gud seg om min seksualitet?», eller kristendom og religion generelt, vil jeg anbefale den første boka i Grill en kristen-serien.

Se det i øynene (Mere Christianity) – C.S. Lewis

Lewis forsvarer det han anser som det grunnleggende i kristen tro. Blant annet kristen moral, og hvorfor gjøre det gode. Boken inneholder min favorittgjennomgang av det moralske argumentet for Guds eksistens.

Tactics – Greg Koukl

Boken går gjennom taktikker eller strategier for god evangelisering ved bruk av apologetikk. For eksempel bruk av spørsmål for å finne ut hva andre tenker, så du kan gi svar som passer den personen, eller vise motsetninger i det du eller andre tenker.

Alltid klar til forsvar (On Guard) – William Lane Craig

Denne boken er rettet mot studenter, og er skrevet for å gi alle verktøyene du trenger for å bli en utmerket hverdagsapologet. Jeg vil anbefale den om du er villig til å gå grundig gjennom og forstå konseptene i boken.

Den innbilte konflikten – Sverre Holm

Jeg kjenner flere, spesielt unge, som sliter med «konflikten» mellom religion og vitenskap. For de fleste tror jeg kapittel 4 og 5 i Grill en kristen-boka er mer enn nok, men om du er i overkant interessert i vitenskap og ønsker en mer utfyllende forståelse, anbefaler jeg denne.

Ali Kazal

Trosforsvar

Trosforsvar, eller apologetikk, handler om å forklare kristendommen i møte med aktuelle spørsmål, innvendinger, myter og livssynsalternativer.