Hvile i et hvileløst samfunn

Hvile i et hvileløst samfunn

I en travel hverdag gjør vi strev og uro med mange ting og kan glemme å hvile i Guds fang.

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

Når hvilte du sist? Og da tenker jeg ikke på da du scrolla på mobilen din en halvtime før leggetid. Å bli bombardert av mange nye inntrykk på en skjerm med blått lys er ikke hvile, snarere tvert imot.

Jeg er overhodet ingen mønsterelev når det kommer til hvile, men jeg er overbevist om at både deg og meg trenger å hvile mer.

Hvile?

I dagens samfunn skal alt gå fort og man skal alltid gjøre noe produktivt. Alle nødvendige daglige gjøremål skal gjøres, i tillegg til jobb, studier, fritidsaktiviteter, sosiale eventer, andre prosjekter og trening.

Allerede alt for mye ansvar, blir til enda litt mer.

Og det blir aldri godt nok. Man skal alltid jage etter enda mer og helst gjøre alt enda litt fortere.

Det skal ikke være en eneste time ledig i kalenderen.

I tillegg må du jo engasjere deg i menigheten din. Kan jo ikke si nei til det, et så viktig arbeid. Klarer i alle fall ikke å si nei. Allerede alt for mye ansvar, blir til enda litt mer.

Det er alltid noe som må bli gjort. Har ikke tid til å hvile. Bibellesing og bønn utgår til fordel for alt det andre. Søndagen vannes ut og minner mer og mer om en vanlig hverdag.

Kjenner du deg igjen? Det gjør jeg.

Gudegitt hviledag

Gud har ikke bare gitt oss en hel hviledag i uka, Gud har faktisk lagt inn hvile som ett av de ti bud (2 Mos 20,8-11).

Til syvende og sist handler dette om prioritering.

«Og Jesus sa til dem: «Sabbaten ble til for mennesket, ikke mennesket for sabbaten.» (Mark 2,27)

Gud har skapt oss. Han både vet og ønsker det beste for oss. Hviledagen ble ikke til uten grunn. Gud hvilte den syvende dagen, da han skapte verden og selv Jesus trengte alenetid og hvile (Luk 5,16). Da trenger i alle fall vi det.

Hvis vi skal oppnå sann hvile, må vi søke Gud.

Jeg tror ikke forventningene som ligger i samfunnet vårt nødvendigvis gjør det enklere for oss å hvile og bruke tid med Gud. Det er et faktum at det er mye forskjellig som kjemper om oppmerksomheten og tiden vår, men til syvende og sist handler dette om prioritering.

Vi har mer enn nok tid.

Hvordan hvile?

Hvis vi skal oppnå sann hvile, må vi søke Gud.

«Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.» (Matt 11,28)

I den travle hverdagen kan det være vanskelig å stoppe opp og ta seg tid til Gud. Å bare være med Ham og stenge alt annet ute.

Maria som forbilde

Mye av nøkkelen til hvile tror jeg vi finner i historien med Marta og Maria. Maria setter seg ned med Jesus, mens Marta styrer på.

Det kan være mye viktig og bra vi burde gjøre, men ingenting er viktigere enn å søke Gud.

«Men Herren svarte henne: «Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro med mange ting. Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne.»» (Kol 2,16-17)

Av og til må vi legge FOMOen til side og takke nei. Det kan være mye viktig og bra vi burde gjøre, men ingenting er viktigere enn å søke Gud.

Marta hadde gode intensjoner og det hun gjorde var fint og bra isolert sett, men det blir aldri viktigere enn å bruke tid med Jesus. Samme hvor mye vi har på tapeten, er det alltid ett som er nødvendig.

Gud ga oss en hviledag av en grunn. La oss bruke den.

«Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.» (Matt 6,33)

Lightstock

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.