Hvordan starte bibelgruppe?

Hvordan starte bibelgruppe?

Forskjellige folk – forskjellige bibelgrupper. Her er del III i serien.

Serie

Dette er tredje del i en serie som handler om hvordan du kan starte en bibelgruppe, hva den kan inneholde og om hvem du kan ha den med. På onsdager framover vil flere fortelle om sin bibelgruppe til inspirasjon for oss andre.

Bibelgruppen jeg går i har vært oppegående i flere år. Vi er seks jenter. Selv fikk jeg begynne i denne gruppen da jeg kom til Oslo for 3 år siden. Det var venner som jeg kjent fra videregående og bekjente. For meg var det godt å komme inn i en gruppe hvor jeg kjente noen og som gjorde det veldig trygt og godt å komme til en ny by som vrimlet med mange kristne impulser.

Det har vært fint med nye impulser, tanker og erfaringer

Det at vi  kjenner hverandre godt, har gjort at vi har klart å være veldig åpne og ærlige med livet og hverdagen. Det har skapt en trygg arena hvor ting kan bli sagt – og en ikke trenger å være redd for klein stemning og rare blikk. Utskiftninger har det vært i gruppen, nye har blitt med, andre har flyttet fra byen. Det har vært fint med nye impulser, tanker og erfaringer.

Vi har hatt runder hvor hver enkelt har sagt sine forventinger ved det å gå i en bibelgruppe og hva vi forventer av hverandre. Dette har vært fint for å bevisstgjøre hverandre på viktigheten av det å kunne stole på at vi står sammen og ønsker å løfte hverandre opp i lyset av Guds ord. Disse rundene har også gjort at har blitt flinkere til å forplikte oss til hverandre. Vi møtes hver mandag og for mange kan dette være veldig ofte, men det er så godt å kunne ha et fast holdepunkt i uken. Ikke bare godt – vi trenger det!

Bønn er så undervurdert

Vi har gått  igjennom ulike bøker som har tatt for seg ulike temaer i disse årene. Noen av bøkene har hatt opplegg til bibelgrupper i seg, mens vi har laget opplegg til ei bok selv også og da sendt inn vårt opplegg til godkjenning for økonomisk støtte. Den økonomiske støtten vi har fått har gått til å dekke utgiftene ved kjøp av bøkene + at vi har støttet misjonsarbeid. Dette er noe vi anbefaler andre grupper også! All pengestøtte fra staten som kan gå til kristent arbeid – er supert!

Hvis jeg skal trekke frem det som holder meg i gruppa og ikke velger å starte ny, er at vi har så stort fokus på det å be for hverandre. Vi har en bønnebok hvor vi skriver opp sidedama sine bønneemner, så ber vi for hverandre. Ved å ta denne runden får hver enkelt alles oppmerksomhet og får snakket ut om det som ligger en på hjerte. Bønn er så undervurdert og jeg vet med meg selv at i min hverdag blir det brukt alt for lite tid til bønn. Å be for hverandre og med hverandre knytter sterke bånd og det er super viktig skal en ha ei bibelgruppe som sår, vanner og høster!

Ill.foto:  © Mele Avery – Fotolia.com