Jenter, ikke vær redde for å lede!

Jenter, ikke vær redde for å lede!

Det er faktisk ikke slik at menn generelt er bedre til å lede enn kvinner, skriver Ingebjørg i månedens jentesnakk.

Jentesnakk

En gang i måneden er det Jentesnakk her på iTro. Her tar vi opp alt det som jenter er opptatt av.  Fra jente til jente.

Jeg må komme med en tilståelse.

Jeg tenkte lenge at menn sånn generelt var bedre ledere enn kvinner.

Dette førte igjen til at jeg holdt meg litt i bakgrunnen, selv om jeg kjente på en lyst til å lede og et behov for å ta styringen hvis lite ble gjort i en situasjon. Det var ikke det at jeg ikke hadde gode jenteledere som forbilder, det hadde jeg, men av en eller annen grunn hadde jeg denne underliggende overbevisningen.

Du forstår kanskje at jeg ikke tenker dette lenger.

Vilje til å prøve

En av grunnene til det er at jeg tok et innføringsfag i ledelse gjennom studiene, og der fikk jeg se undersøkelser fra arbeidslivet hvor kvinnelige toppledere kom veldig godt ut. (Noe som gikk igjen var at de var dyktige på å få frem det beste i de som jobbet for dem!).

I tillegg har jeg fått se at det handler langt mer om vilje til å lede på en god måte, og vilje til å prøve, feile og lære av det, enn det handler om personlighet og kjønn.

En annen aha-opplevelse jeg fikk i løpet av dette faget, var bevisstgjøringen om at det skjer ledelse i de fleste situasjoner du befinner deg i. Om en situasjon ikke har en utvalgt leder som tar styringen, vil likevel noen måtte lede gruppen i en retning.

Jeg har et ansvar

Dette fikk meg til å innse at jeg har et ansvar, både i menigheten og vennegjengen, for å prøve å lede mennesker i en retning som kan gi best mulig utfall. For selv om ingen vil lede, vil en form for ledelse til slutt skje likevel, og da er det bedre at vi er bevisst over det og tar styringen over situasjonen på en god måte!

Med dette har jeg lyst til å oppmuntre deg der ute til å ta mer ansvar og til å tørre ta ordet. Det er ikke sant at jenter ikke takler høyt press eller mye ansvar – det er noe som må læres og som en vokser inn i, og det gjelder for både gutter og jenter!

Begynn i det små, ta det i ditt tempo og lær av tilbakemeldinger, oppturer og nedturer. De rundt deg går glipp av noe hvis du gjemmer deg! Gud skapte deg med dine evner, din personlighet, fordi den bringer noe viktig til det store bildet.

Vær trofast i de oppgavene du har fått, og jobb godt med dem også i det skjulte.

Jeg vil også legge til at det er en tid for alt. Vær trofast i de oppgavene du har fått, og jobb godt med dem også i det skjulte. Det er i alle de små tingene du får lov til å øve deg – ikke tenk at de er uviktige. Det er nettopp dem som gjør deg i stand til å møte andre og større oppgaver.

Fem viktige egenskaper

Til slutt vil jeg trekke frem fem viktige egenskaper å strekke seg etter for alle som ønsker å lede på en god måte:

Utholdenhet – Gal 6:9 La oss ikke bli trette mens vi gjør det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp.

Ydmykhet – Jak 4:10 Ydmyk dere for Herren, så skal han opphøye dere.

Lydighet – Joh. 3:30 Han skal vokse, jeg skal avta.

Mot – Mika 6:8  Han har kunngjort for deg, menneske, hva godt er. Og hva krever Herren av deg? Bare at du gjør rett, viser trofast kjærlighet og vandrer ydmykt med din Gud.

Integritet – Kol 3:23 Alt arbeid skal dere gjøre helhjertet, for det er Herren og ikke mennesker dere tjener.

Disse punktene er hentet fra https://www.propelwomen.org/content/5-ways-to-lead-well-in-the-everyday/gjebbh.

UnSplash

Jentesnakk

En gang i måneden er det Jentesnakk her på iTro. Her tar vi opp alt det som jenter er opptatt av.  Fra jente til jente.