Jesus ble sett levende etter sin død

Jesus ble sett levende etter sin død

Disiplene som sa de så Jesus, fikk livene sine totalt forandret.

Trosforsvar

Apologetikk, eller trosforsvar, handler om å forklare kristendommen i møte med aktuelle spørsmål, innvendinger, myter og livssynsalternativer.

Dette er den andre av tre deler i en serie om Jesu oppstandelse. Vi anbefaler å lese den første saken først.

Den ateistiske historikeren Gerd Lüdemann sier:

«Det kan tas som historisk sikkert at Peter og de andre disiplene hadde erfaringer etter Jesu død der Jesus viste seg for dem som den oppstandne Kristus.»

Den nytestamentlige forskeren E. P. Sanders sier «Hva opphavet til disse opplevelsene var, det vet jeg ikke.»

Og videre: «Det var en opplevelse som ikke kan plasseres i noen kjent kategori.» Sanders erkjenner at disse opplevelsene fant sted, og at de var noe helt annerledes og ukjent.

Kan de ha hallusinert?

Jo, hallusinasjon kan jo være en mulighet. «Hallusinasjonsteorien» er en forklaring på at Jesus viste seg for ulike mennesker etter hans død. Men hallusinasjoner oppstår ikke i grupper, de skjer individuelt.

Derfor holder ikke hallusinasjonsteorien mål når det gjelder Jesu oppstandelse. Teorien bygger også på skyldfølelsen enkeltmennesker hadde for at de svek Jesus, og at dette presset frem syn og visjoner hos dem.

Dette kan stemme i flere av disiplenes tilfelle, men den er lite sannsynlig, spesielt i Paulus’ tilfelle.

Og vi kan ikke anta at de 500 som så Jesus (1 Kor 15) hadde den samme skyldfølelsen som ville produsert nøyaktig den samme hallusinasjonen.

(En fullstendig gjennomgang av hallusinasjonsteorien(e) finnes i En skeptikers guide til Jesus 2en bok jeg vil anbefale på det sterkeste å lese.)

Kvinnene ved graven

Kvinnene ved graven er et interessant faktum ved den tomme graven.

Vi vet fra den jødiske historikeren Josefus at kvinners vitnesbyrd ikke ble godkjent i tiden da Jesus vandret omkring på jorden.

Det faktum at kvinnene var de første som så Jesus tyder på at dette ikke er et påfunn fra evangelieforfatternes side.

Disiplene trodde at han hadde stått opp

Vi ser radikale endringer i menneskers liv etter oppstandelsen. Paulus, som var fariseer, forfølger av de kristne og mannen som godkjente steiningen av Stefanus (Apg 6-7), forandret sin livsførsel totalt etter å ha møtt den oppstandne Jesus.

Fra å være forfølger ble han en av nøkkelpersonene i den kristne kirkens begynnelse. Det er svært usannsynlig at Paulus ønsket at de kristne skulle ha rett, og det er i så måte et sterkt argument for at Jesus stod opp fra døden og viste seg for Paulus.

Plutselig var de villige til å dø for troen

Som vi så i første del av denne serien, var de første kristne villige til å dø for troen på en oppstanden Jesus, og flere av de gjorde det.

Fra å være vanlige, litt feige kvinner og menn, ble de mennesker som ofret alt, til og med sine liv, for å fortelle andre at Jesus var oppstanden.

Det vitner i alle fall om at dette ikke var noe de fant på.

I tredje og siste artikkel i denne serien (som kommer på iTro neste onsdag), skal vi se på et spørsmål som mange kanskje sitter inne med når det gjelder Jesu oppstandelse: «Kan man stole på det Bibelen sier?» (Se for øvrig denne artikkelen.)

 

Fordypning:

Trosforsvar

Apologetikk, eller trosforsvar, handler om å forklare kristendommen i møte med aktuelle spørsmål, innvendinger, myter og livssynsalternativer.

Dette er den andre av tre deler i en serie om Jesu oppstandelse. Vi anbefaler å lese den første saken først.