Kristen 2012

Kristen 2012

«Er du kristen? Jeg trodde ikke det var noen kristne igjen i Norge i dag, jeg. Det kan i alle fall ikke være mange. Kanskje 2000?».

Tema

Tema for iTro i juli er «2012». Dette er også festivaltemaet forsommerens UL.

Jeg visste ikke om jeg skulle le eller grine da en kollega sa dette. Først og fremst ble jeg bekymra. Er vi virkelig så få at folk ikke vet om oss? Dersom du som leser er kristen kan du puste lettet ut. Det finnes kristne i Norge i dag, så du er ikke den eneste. Bedehusene og kirkene er ikke like fulle som for 100 år siden, men vi finnes altså.

Vi lever i et samfunn som stadig er i endring, og man skulle kanskje tro at det er stor forskjell på å være kristen i Norge i 2012 og i 1912. Selvsagt er man preget av tiden man lever i, men jeg tror det er noen fundamentale prinsipper som står like sterkt som før.

Vi skal fortsette å kjempe for livets rett

Som kristen i  2012 er man med på å beskytte de svakeste i samfunnet. Noen tenker at et ufødt barn bare er en uverdig celleklump som kan fjernes etter eget ønske. Barn med for eksempel Downs syndrom blir av noen sett på som et pengesluk og en byrde. Her er mange kristne uenige og peker på hva Bibelen lærer oss – at alle mennesker er like verdifulle, også det ufødte barnet i magen og de som avviker fra «malen».

Jeg tror vi er en viktig stemme i denne debatten, og at vi skal fortsette å kjempe for livets rett både for gamle, syke og ufødte. Vi skal være tydelige, men vi skal gå fram i kjærlighet, og med stor respekt for de vi møter. Det er en sårbar debatt med mange enkeltskjebner.

Gud ønsker troskap fordi det er til det beste for oss

Når jeg forteller  mine ikke-kristne venner at jeg skal i bryllup til noen på min alder (23 år) er det mange som sperrer opp øynene. For mange er det å gifte seg noe man omtrent er sprø for å gjøre, spesielt før man er 25. Man skal jo først bo sammen en stund, prøve hverandre ut, og dersom man finner ut at man ikke liker den andre – slå opp. Sex har gått fra å være et kjærlighetsuttrykk til den ene, til noe man gjør mest for sin egen del. Ifølge NRKs «Trekant» er det i alle fall ikke et uttrykk for kjærlighet. Det er en mekanisk greie som man gjør når man har lyst og med hvem man har lyst.

Jeg etterlyser gleden over å vente, vente på den rette, vente med sex. Jeg savner å høre om den ubetingede kjærligheten. Hvor har det blitt av tanken om å love hverandre å stå ved siden av hverandre uansett hvor vanskelig det skulle bli? Gud vet hva vi mennesker trenger for å ha det godt, og han vet at mann og kvinne trenger å leve sammen i trygge rammer, i et ekteskap. Bibelen viser at Gud ønsker troskap, både til Ham og til hverandre – fordi det er til det beste for oss.

Våg å være annerledes, og hjelpandre med å ta det bedre valget

Jeg får ofte  følgende spørsmål: «Hvorfor drikker du ikke?». Jeg forstår godt at folk spør, for samfunnet sier meg klart at jeg skaldrikke. Helst mye, og helst ofte, og uansett om er det usunt, farlig eller avhengighetsskapende. Det er mange grunner til å drikke, men det er også mange grunner til å la være. Få er klar over hvor mye av samfunnets ressurser som blir brukt på å rydde opp i krangel, hærverk og ulykker forårsaket av alkohol. Det er sett på som et større samfunnsproblem enn narkotika. Hadde det ikke vært bedre om pengene hadde blitt brukt på utdannelse eller helsearbeid?

Mange sier: «Men jeg drikker jo bare litt!», og kanskje står du der bare med én uskyldig ølboks i løpet av hele kvelden. Men hva de rundt deg tror og tenker kan du ikke styre, og de fleste vil nok tro at du drikker like mye som alle andre. Jeg har heller tro på å være konsekvent og tydelig. Våg å være annerledes, og hjelpandre med å ta det bedre valget. Jeg tror mange hadde latt være å drikke dersom de hadde sluppet å være den eneste som var edru. Kanskje kan du hjelpe andre med å stå imot presset ved å selv være edru? Hva har du egentlig å tape?

Bibelen sier at man skal lyde Gud merenn mennesker

En person i  2012 som tror på Jesus, som synes det er feil å ta abort, og som ikke drikker mye alkohol er på mange måter et utskudd i dagens samfunn. Og det er nettopp det vi skal være. Den dagen vi kristne har blitt som alle andre er noe galt, for vi er kalt av Jesus til å være annerledes. Kalt til å stikke oss ut, til å måtte stå opp for meninger som andre bare vil riste på hodet av. Å holde fast på det Bibelen sier uansett hvilken tid man lever i er en del av det å være kristen.

Bibelen sier i Apostelgjerningene 5,29 at man skal lyde Gud merenn mennesker. Selv tror jeg dette handler om å leve etter det Guds vilje, som vi kan lese om i Bibelen. Ved å lese Bibelen blir man også utrustet til å fortelle andre om Jesus. Jeg utfordrer deg til å møte de rundt deg med tydelighet og kjærlighet, for ja, det kan kombineres! Tør du å ta Bibelen på alvor, også i 2012?

Foto: Christoffer Benjamin Lehre