– Da vi begynte å synge «Frihet» forsvant all smerten!

– Da vi begynte å synge «Frihet» forsvant all smerten!

Klara Malene Skrøvje (18) forteller om hvordan Gud brukte henne selv i sykdom og når hun følte seg svak.

Mitt vitnesbyrd

«Mitt vitnesbyrd» er spalten hvor ulike mennesker får fortelle om sitt forhold til Jesus, til glede og oppbyggelse for alle oss som leser iTro.

Litt om meg

Jeg har vokst opp i et kristent hjem der musikk har vært en del av hverdagen. Å lære skolearbeid har alltid vært vanskelig for meg, men med sang og musikk har jeg erfart mestring.

Jeg har vært fortvilet og frustrert og grått og klagd til Jesus.

Å være syk og svak

Jeg har gjennom flere perioder, særlig ungdomsskole og videregående, blitt rammet av ulike sykdommer. Noen mer kroniske enn andre. Jeg har ikke vært livstruende syk, men det har vært (og er fremdeles) mange hverdags-utfordringer.

Det er mye jeg har hatt lyst til som jeg har måtte gå glipp av. Særlig hardt har det gått ut over skole som allerede var krevende i utgangspunktet.

Jeg har vært fortvilet og frustrert og grått og klagd til Jesus. Jeg har blitt bedt for av andre også uten å bli frisk. Jesus har hørt alle bønner, det tror jeg. Noen ganger har jeg følt at han var ekstra nær når jeg hadde det tungt, andre ganger følte jeg han var fjern.

noe i meg sa at det var dette Gud ville jeg skulle gjøre.

Jeg velger å tro at han er med meg uansett hva jeg føler og at han vil meg det beste selv om han ikke har helbredet meg ennå.

Lovsangsleder

På Lundeneset fikk jeg ansvaret å være lovsangsleder. Det innebar mye arbeid. Jeg ville jo selvfølgelig bidra selv også. Det ble vanskelig i perioder, særlig med de høye kravene jeg satte for meg selv.

Flere ganger måtte jeg velge mellom lovsang og skole. Kom jeg til å ha god nok helse til å klare begge deler? Flere frarådet meg å bruke så mye tid og krefter på lovsang, men noe i meg sa at det var dette Gud ville jeg skulle gjøre.

Jeg valgte å sette lovsangen først.

Verktøy for Gud

Det at jeg var syk gjorde meg mye mer avhengig av å be Jesus om hjelp. Det ville kanskje vært mest fornuftig å ta mest hensyn til helsen. Men jeg opplevde så sterkt at det var Gud som ville at jeg skulle være med.

Gud bruker ikke alltid de som er best i alt, og som klarer alt egenhand.

Vi skulle ha den årlige lovsangskonserten. Jeg jobbet hardt med det hele uken og da konserten kom, ble jeg dårlig. Men i det vi begynte å synge sangen «Frihet» forsvant all smerten! Jeg følte meg så frisk! Jeg fikk kraft fra Gud til å være med i lovsangen! Vi sang «Ved ditt navn har jeg funnet fred. Håp for min sjel. Du gjorde meg hel.».

Etter konserten var jeg veldig dårlig og sov nesten ikke den natten. Men likevel følte jeg meg fremdeles så nær Gud etter opplevelsen jeg hadde hatt. Fra og med den dagen har jeg hatt tillit til at Gud gir meg kraft til å synge til Hans ære!

Grunnen til at jeg forteller dette er fordi Gud bruker ikke alltid de som er best i alt, og som klarer alt egenhand. Jeg kjente meg syk og svak i meg selv. Jeg tror Han brukte meg fordi Han visste at jeg måtte stole på Ham. Jeg skulle få se at når jeg gjør det til ære for Hamgir Han kraften vi trenger for å gjøre det.

Privat

Mitt vitnesbyrd

«Mitt vitnesbyrd» er spalten hvor ulike mennesker får fortelle om sitt forhold til Jesus, til glede og oppbyggelse for alle oss som leser iTro.