– Om Gud eksisterer, gir det rom for å tenke at mirakler er mulig, med fornuften i behold

– Om Gud eksisterer, gir det rom for å tenke at mirakler er mulig, med fornuften i behold

Hvis mirakler er mulig, så er det kanskje ikke så rart, dette med Jesus.

Trosforsvar

Trosforsvar, eller apologetikk, handler om å forklare kristendommen i møte med aktuelle spørsmål, innvendinger, myter og livssynsalternativer.

Det er irrasjonelt å tro at en mann kan gå på vannet, gjøre vann om til vin og stå opp fra de døde. Attpåtil skal denne mannen være født av en jomfru?! Vi vet vel alle at sånt ikke går an?

La oss gå til sakens kjerne: Mirakler.

Skjer de eller skjer de ikke? Hvis mirakler er mulig, så er det kanskje ikke så rart, dette med Jesus. Men hvis det ikke er mulig, så gjør vi vel rett i å avvise ham?

Mente mirakler er usannsynlig

David Hume, en berømt filosof som levde på 1700-tallet, sa at et mirakel er et brudd på naturlovene.

Videre argumenterte han for at siden vi sjelden eller aldri ser noe sånt som mirakler, beviser de «normale» opplevelsene våre av at mirakler ikke skjer, at mirakler etter all sannsynlighet ikke er mulig.

Hva skal man si til dette som en bibeltroende kristen? Jeg vil gi deg tre forslag.

1. Naturlover er beskrivelser

Det første man kan ta tak i her er at naturlover er beskrivelser. Naturlovene beskriver bare det som vanligvis skjer – de er ingenting i seg selv.

Når jeg skyter fotballen så høyt jeg kan, beskriver gravitasjonsloven hva som vanligvis skjer. Men om en fugl flyr på ballen mens den er i luften og endrer ballens naturlige bane, er ikke det et brudd på naturlovene.

2. Forden

Henry Ford, oppfinneren av bilen Ford, kjente til alle delene av bilen han hadde skapt. Han gikk vanligvis ikke inn for å endre eller fikse noe, men ved enkelte tilfeller gjorde han det.

På samme måte som jeg vet at Henry Ford laget Forden, er jeg overbevist om at Gud har skapt verden. Han kjenner derfor alle delene av det han har skapt, og kan, hvis han vil, gå inn og endre eller fikse ting hvis han ønsker det.

Jeg observerer i mitt liv at Han veldig sjelden gjør det, men det betyr ikke at Han ikke kan.

3. Miracles: The Credibility of the New testament

I Craig Keeners enorme verk kalt Miracles: The Credibility of The New Testament viser han til hendelser fra store deler av verden der mennesker påstår å ha vært vitne til mirakler.

Dette motgår langt på vei Humes påstand om at mennesker ikke opplever mirakler.

Avhenger av om Gud finnes eller ikke

Spørsmålet om mirakler vil til syvende og sist avhenge av om Gud finnes eller ikke.

Om Gud ikke eksisterer, vil ikke mirakler være mulig. Men om Gud eksisterer, gir det rom for å tenke at mirakler er mulig, med fornuften i behold.

Privat

Trosforsvar

Trosforsvar, eller apologetikk, handler om å forklare kristendommen i møte med aktuelle spørsmål, innvendinger, myter og livssynsalternativer.