Levende tro: MOSES

Levende tro: MOSES

Dette er det fjerde bibelgruppeopplegget i serien "Forbilder i GT"

Levende Tro

Levende Tro er iTros bibelgruppeopplegg.

Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk) HER, eller få vårens opplegg i 8 deler gratis her på iTro annenhver mandag fremover.

«Han holdt ut, for det var som om han så den usynlige.»

 1. Takk og be for samlingen.
 2. Les Hebreerbrevet 11,23-29 hver for dere, og noter gjerne hva som treffer dere
 3. Lytt til: I am not alone– Kari Jobe
 4. Les teksten under høyt i fellesskap.
 5. Snakk sammen om spørsmålene nederst.
 6. Del bønneemner og be for hverandre.

Fortellingen om Moses er lang og veldig viktig. Han er en nøkkelperson når Gud skriver sin historie inn i vår verden. Sist samling leste vi at Josef førte familien sin til Egypt, og nå, flere generasjoner senere, ser bildet annerledes ut.

Israelsfolket har blitt slaver

Israelsfolket har vokst seg stort i Egypt, og den nye kongen i landet, Farao, bestemte seg for å gjøre Israelsfolket til slaver, slik at de ikke skulle ta makten fra egypterne. I tillegg påbød han dem å ta livet av alle nyfødte guttebarn, slik at folket ikke lengre skulle vokse.

Inn i denne virkeligheten blir Moses født. Og mot alle odds overlever han, ved at moren setter ham ut i en sivkurv på elva Nilen når han er baby. Faraos datter finner Moses og lar ham vokse opp hos seg, enda hun vet at han er israelitt.

Moses krangler med Gud

Som voksen blir Moses kalt av Gud på en overveldende måte, med en enormt stor oppgave. Gud møter ham i en brennende busk og ber ham føre folket sitt ut av fangenskapet i Egypt (1 Mos 3-4). Moses blir redd og har ingen tro på at dette er et oppdrag det går an å utføre.

Som et forbilde på Jesus, ble Moses brukt av Gud til å befri folket fra slaveri, og til å lede folket videre.

Han krangler med Gud lenge, og sier at han verken er tøff nok eller flink nok til å snakke for seg. Til slutt går han med på det, og blir overbevist om at Gud vil gi ham alt han trenger til oppgaven. Med seg har han broren Aron, som er en dyktigere taler enn Moses.

Israelsfolkets utgang av Egypt, er en sterk og veldig symbolsk historie, som tydelig peker frem mot hvordan Gud, ved Jesus, vil befri hele sitt folk fra et annet fangenskap: livet under synden.

Forbilde på Jesus

Moses blir derfor et forbilde på Jesus gjennom hvordan han er lydig til å følge kallet, gjennom lidelsen, motgangen, motløsheten og frykten. Moses blir en sterk leder for folket sitt, og fordi de har tillit til ham, følger de ham ut av Egypt.

Det som venter Israelsfolket utenfor Egypt er ukjent og fremmed. Denne generasjonen israelitter kjente ikke noe annet hjemland enn Egypt, men de våget å følge Guds ledelse ut i det ukjente, fordi det også innebar en frihet fra slaveriet som gjorde livet deres tungt og vanskelig.

Lederen, Moses, hadde fått en spesiell utrustning fra Gud, og de så hvordan han gjorde store under og tegn fra Gud. Fordi Farao ikke ville la dem gå, lot Gud Moses sende både sykdom og plagsomme hendelser over landet. Moses ble brukt av Gud til å utføre hans vilje blant menneskene i Egypt. Og til slutt lot Farao folket dra.

Et stort under

Den store hendelsen som virkelig markerte at Israelsfolket var fri fra egypterne, var da Rødehavet delte seg og Israelsfolket fikk gå tørrskodde over, mens vannmassene slukte Faraos soldater som forsøkte å ta dem igjen (2 Mos 14).

Hendelsen skjedde ved at Moses løftet staven ved vannet, men det hadde egentlig ikke noe med Moses å gjøre. Han var et redskap for Gud, som lot seg bli brukt slik Gud kalte og utrustet ham til, selv om det var både skummelt og vanskelig. Oppgavene Moses fikk av Gud, var altfor store for et menneske å gå inn i, men fordi Gud hadde lovet å gå foran ham og vise veien, kunne han våge å gjøre det.

Troen får praktiske konsekvenser

Slik er Moses et forbilde for oss på å la troen få noen praktiske konsekvenser. Gud kan kalle oss til store og utfordrende ting, men han har også gitt oss mange løfter vi kan bli utfordret av her og nå.

Som et forbilde på Jesus, ble Moses brukt av Gud til å befri folket fra slaveri, og til å lede folket videre. Han tok imot Loven, De ti bud, på Sinai-fjellet, og viste menneskene hvordan Gud krevde at de skulle leve (lovpakten). Da Jesus kom ble denne pakten oppfylt, og Jesus viser oss hvordan vi skal leve våre liv som tilgitte syndere (frelsespakten).

 1. Hva sitter du igjen med etter det du har lest nå?
 2. I 2. Mosebok 3 og 4 leser vi om når Gud kaller Moses, og Moses igjen og igjen argumenterer for at han ikke kommer til å klare oppdraget. Hvorfor tror du det føltes så uoverkommelig for han?
 3. Hvilke av Moses´ gode egenskaper har du lyst til å få mer av i ditt liv?
 4. Prøv å sette ord på det du tror på: Hva betyr det at utfrielsen fra Egypt er et bilde på frelsen Jesus kom med? Forsøk å forklare det på forskjellige måter.
 5. I 2. Mosebok 13,17-18 står det at Gud ledet Israelsfolket en omvei ut av Egypt, fordi han tenkte at de kunne komme til å angre seg og vende tilbake til Egypt hvis de møtte på krig i filisternes land. Hva lærer det oss om at vi mennesker er redde for å gå ut i noe ukjent? Kjenner du deg igjen i det?

Les gjerne fra 2. Mosebok 2 og videre om Moses.

Pearl / Lightstock

Levende Tro

Levende Tro er iTros bibelgruppeopplegg.

Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk) HER, eller få vårens opplegg i 8 deler gratis her på iTro annenhver mandag fremover.