LEVENDE TRO: ABRAHAM

LEVENDE TRO: ABRAHAM

Dette er det andre bibelgruppeopplegget i serien "Forbilder i GT".

Levende Tro

Levende Tro er iTros bibelgruppeopplegg. Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk) HER, eller få vårens opplegg i 8 deler gratis her på iTro annenhver mandag fremover

«I tro var Abraham lydig da han ble kalt, så han dro ut til et land som han skulle få i arv.»

 1. Takk og be for samlingen.
 2. Les Hebreerbrevet 11,8-12+17-19 hver for dere, og noter gjerne hva som treffer dere
 3. Lytt til: I tro – UL
 4. Les teksten under høyt i fellesskap.
 5. Snakk sammen om spørsmålene nederst.
 6. Del bønneemner og be for hverandre.
Forbilder fra GT

I Hebreerbrevet 11 leser vi om en lang rekke forbilder fra GT. Her blir de presentert på rekke og rad, og vi får forklart og oppsummert viktige hendelser i livene deres knyttet til nøkkelbegrepet «i tro». Det viktigste vi kan lære av disse forbildene er hvordan de levde livene sine, og handlet i tro til Gud. Det er troen og konsekvensene av den som er forbilledlig.

Hele fortellingen om Abraham finner vi i 1. Mosebok 12-25, helt i begynnelsen av Bibelen. Abraham er en nøkkelperson i frelseshistorien, og det hele begynner med at Gud velger ut Abraham (som da heter Abram) til å bli stamfar for et helt folkeslag, Guds folk, det som også kalles Israelsfolket eller jødene.

En sterk historie

Versene i Hebreerbrevet om Abraham er sterk lesing. Det første som løftes frem er hvordan Abraham var lydig mot Gud. Fordi Gud kalte ham til å reise ut i det ukjente, bort fra slekten sin og til et helt nytt land (1 Mos 12), så får han vitnesbyrdet om at det viste lydighet. Abraham lærer oss at når Gud kaller, da er vår oppgave å lytte til det Gud ber oss om å gjøre, og å være lydige.

Samtidig er Abraham også et forbilde på Jesus ved at han frivillig forlater sin far og sitt hjem, i lydighet til Gud, for å dra ut i det ukjente og leve ut sitt oppdrag. På samme måte forlot Jesus sitt hjem i himmelen, for å utføre sitt kall her på jorda.

Hvis vi vender oss til Gud med vårt ærlige liv og ber ham tilgi at vi ikke klarer å stole på ham, så skal vi frimodig få leve videre i tro.

Det neste handler om en veldig konkret utfordring Abraham møtte. Gud lovet Abraham at han skulle få en stor slekt (1 Mos 12,2), men i mange år var det vanskelig å se hvordan det løftet skulle gå i oppfyllelse. Kona Sara fikk ikke barnet deres, Isak, før 25 år etter at de fikk løftet, og i løpet av den lange ventetiden forsøkte de også å ordne opp i barnløsheten selv, ved å la Abraham gjøre Saras tjenestekvinne Hagar gravid.

Et uperfekt forbilde

Allikevel er vitnesbyrdet om Abraham i ettertid at han levde i tro og var lydig. Det lærer oss noe om at selv om vi kan miste tålmodigheten og tilliten til at Gud holder det han lover, og forsøker og fikse problemene vår selv, så kan fortellingen om vårt liv få en annerledes slutt.

Hvis vi vender oss til Gud med vårt ærlige liv og ber ham tilgi at vi ikke klarer å stole på ham, så skal vi frimodig få leve videre i tro. Abraham viser oss også at han er et (uperfekt) forbilde på Jesus i hvordan Jesus selv var (på en perfekt måte) lydig til oppdraget sitt, som innebar døden på korset (Fil 2,8).

Abraham og Isak

Det siste eksempelet teksten viser oss om Abraham, er hvordan han var villig til å ofre sin egen sønn, Isak, når Gud satte ham på prøve (1 Mos 22). Det er en forferdelig historie, men det viser at Abraham gjennom sin villighet vitnet om at han trodde på en Gud som har makt til å vekke opp døde til liv igjen.

Fortellingen om Abraham og Isak peker veldig tydelig frem mot Jesus, og hvordan Gud selv ofrer sin egen sønn for å frelse oss mennesker. Da stoppes ikke ofringen, men den fullføres, og fører videre til at Jesus seirer over all død og ondskap, når han viser at han er sterkest av alle og står opp igjen fra de døde.

Abraham trodde Gud

I Galaterbrevet 3,6 står det om Abraham: «Han trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig.» Abraham fikk aldri møte Jesus mens han levde på jorda, men han tok Guds løfter om at han hadde en plan på alvor. Han viste det ikke på en helt perfekt måte, men han trodde på og stolte på Gud. Og den troen skal også vi få bære med oss i våre liv.

 1. Hva sitter du igjen med etter det du har lest nå?
 2. Da Gud kalte Abraham sa han: «I deg skal alle slekter på jorden velsignes.» (1 Mos 12,3) På hvilken måte peker det løftet på Jesus?
 3. Prøv å sette ord på det du tror på: Hva tenker du det betyr å være rettferdig ved tro?
 4. Abraham og Sara viser oss at de syns det var vanskelig å stole på at Gud ville gi dem en sønn fordi det tok så lang tid. Hvilke av Guds løfter kan du synes det er vanskelig å stole på?
 5. Har du noen gang valgt å gå på Guds løfter, for så å se at de holdt? Hva gjorde det med deg og troen din?

Les gjerne 1. Mosebok 12-25 om Abraham.

 

Pearl / Lightstock

Levende Tro

Levende Tro er iTros bibelgruppeopplegg. Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk) HER, eller få vårens opplegg i 8 deler gratis her på iTro annenhver mandag fremover