LEVENDE TRO: ADAM

LEVENDE TRO: ADAM

Dette er det første bibelgruppeopplegget i serien "Forbilder i GT".

Levende Tro

Levende Tro er iTros bibelgruppeopplegg. Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk) HER, eller få vårens opplegg i 8 deler gratis her på iTro annenhver mandag fremover.

«Som ett menneskes fall ble til fordømmelse for alle mennesker, slik fører ett menneskes rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle.»

 1. Takk og be for samlingen.
 2. Les Romerbrevet  5,12-21 hver for dere, og noter gjerne hva som treffer dere
 3. Lytt til: Come behold the wondrous mystery– Shane & Shane
 4. Les teksten under høyt i fellesskap.
 5. Snakk sammen om spørsmålene nederst.
 6. Del bønneemner og be for hverandre.
Skapt i Guds bilde

Da Gud skapte verden, toppet han det hele med å skape noe som liknet ham selv. Han skapte mennesket i sitt bilde, og deretter sa han at nå var skaperverket svært godt og komplett (1 Mos 1,31).

Først skapte Gud Adam, navnet betyr menneske, og deretter Eva, fordi han så at det ikke var godt for Adam å være alene. Slik begynte det. Alt var godt, og Adam og Eva levde sammen med hverandre og med Gud i en perfekt verden, i Edens hage.

Nærhet med Gud

En viktig ting vi kan lære av å lese om Adam og Eva, er hva vi mennesker er skapt til i utgangspunktet. Det første Adam opplevde, som et nyskapt menneske, var Guds nærhet. Det står at Adam ble til ved at Gud blåste livspust i nesen på ham (1 Mos 2,7). I det Adam pustet for første gang, var Gud så nær. Det fellesskapet ble vi opprinnelig skapt til som mennesker.

Menneskene er det viktigste Gud har skapt, og vi fikk i oppgave å ta vare på skaperverket. Det er med andre ord godt for oss å arbeide og ta ansvar. Vi ble satt til å leve i en god relasjon med andre mennesker, og vi skulle i utgangspunktet få leve helt nær Gud.

Opprør mot Gud

Bibelteksten vi har lest, lærer oss allikevel at Adam også viser oss enda mer av den store fortellingen om Gud, verden og oss mennesker. Sammen med Eva gjorde Adam opprør mot Gud, og valgte å gå imot Guds vilje, da de spiste av en frukt de ikke fikk lov å spise av i Edens hage (1 Mos 3). Vi kaller det syndefallet, og det fikk enorme konsekvenser for hele menneskeheten.

Paulus forklarer det slik til menigheten i Roma: «Synden kom inn i verden på grunn av ett menneske, og med synden kom døden.» (v 12). På grunn av Adam og Eva ble alt det gode snudd på hodet, og menneskene fikk et helt nytt utgangspunkt for livet: Fra nå av skulle menneskene leve utenfor Edens hage, borte fra Gud, og synd og død ble en del av menneskenes virkelighet.

Født med arvesynd

Derfor er Adam gjennom Bibelen blitt kjennetegnet på det som gikk galt. Han bærer ansvaret for at synden kom inn i verden, og for at det ble et skille mellom Gud og mennesker. Det rammet ikke bare Adam, men alle mennesker, alltid. Vi kaller det at vi er født med arvesynd.

Når vi snakker om hvordan ulike mennesker i GT er forbilder på Jesus, handler det om at vi kan trekke frem ulike egenskaper og handlinger fra deres liv som gjør at de likner på, eller minner om Jesus. Når det gjelder Adam er det motsatt. Fordi han representerer alt som skiller menneskene fra Gud, kalles han motstykket til Jesus. De er rake motsetninger, men nettopp derfor går det an å sette dem ved siden av hverandre.

En dag skal Gud seire over all ondskap til evig tid, og allerede nå har han gitt oss frelse og sin nærhet gjennom troen på Jesus.

Adam førte synden inn i verden slik at den rammet hele menneskeheten. På samme måte førte Jesus frelsen inn i verden slik at hele verden kan bli reddet i troen på ham. Adam førte til at vi ikke kunne være sammen med Gud, mens Jesus gjenopprettet muligheten for å ha et nært forhold til ham. Ett menneske førte til synd og død. Ett menneske, som også var fullt ut Gud, kunne gi oss nåde, evig liv og et gjenopprettet forhold til Gud.

En frelsesplan

Helt fra synden kom inn i verden ved at Adam og Eva gikk imot Guds vilje, hadde Gud en plan om å frelse menneskene. Det første lille tegnet (profetien) på den frelseshistorien finner vi i 1 Mosebok 3,15, der Gud sier til slangen (djevelen) at menneskeslekten skal knuse dens hode. En dag skal Gud seire over all ondskap til evig tid, og allerede nå har han gitt oss frelse og sin nærhet gjennom troen på Jesus.

 1. Hva sitter du igjen med etter det du har lest nå?
 2. Vi lever i en verden som er ramma av syndefallet. Det preger oss og alt og alle rundt oss. Hvordan tror du det var i Edens hage? Hvilke vonde ting fantes ikke der?
 3. Hva betyr det at Adam er et motstykke til Jesus? Kan dere gi noen eksempler på hvilke motsetninger som finnes?
 4. Prøv å sette ord på det du tror på: Hva gjorde det med oss mennesker at synda kom inn i verden ved Eva og Adam?
 5. Vi er skapt til å leve i Guds nærhet. Jesus gjenopprettet den muligheten. Hva betyr det for deg at du kan være nær Gud, alltid?

Les gjerne 1 Mosebok 1-5 om skapelsen, syndefallet, Adam og Eva

Pearl / Lightstock

Levende Tro

Levende Tro er iTros bibelgruppeopplegg. Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk) HER, eller få vårens opplegg i 8 deler gratis her på iTro annenhver mandag fremover.