Levende Tro: JOSEF

Levende Tro: JOSEF

Dette er det tredje bibelgruppeopplegget i serien "Forbilder i GT"

Levende Tro

Levende Tro er iTros bibelgruppeopplegg. Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk) HER, eller få vårens opplegg i 8 deler gratis her på iTro annenhver mandag fremover

«Men Gud var med ham og berget ham ut av all nød.»

 1. Takk og be for samlingen.
 2. Les Apostlenes gjerninger 7,9-16 hver for dere, og noter gjerne hva som treffer dere
 3. Lytt til: Trust in you– Lauren Daigle
 4. Les teksten under høyt i fellesskap.
 5. Snakk sammen om spørsmålene nederst.
 6. Del bønneemner og be for hverandre.

Teksten om Josef er hentet fra Stefanus sin tale til de jødiske lederne, der han trekker frem de viktigste hendelsene i Israelsfolkets historie. Målet var å vise hvorfor det er riktig å tro at Jesus er den Messias de har ventet på, men etter talen ble de sinte og angrep ham. Stefanus ble steinet til døde for sin tro, og ble den første kristne martyr.

Solgt som slave

Fortellingen om Josef er lang og spennende å lese (1 Mos 37-50), så det vi får gjenfortalt her er bare noen store linjer. Josef er en av Jakobs 12 sønner, og oldebarnet til Abraham. Fordi Josef blir favorisert av sin far, blir brødrene sjalu. De selger ham som slave til Egypt, og forteller til faren at han ble drept av villdyr.

Josef møter brødrene sine med nåde og tilgivelse.

I Egypt får Josef på underlig vis stor tillit hos Farao, kongen i landet. Han tyder noen drømmer han har, og blir ansatt som Faraos høyre hånd, med mye makt. På grunn av Josef unnslipper Egypt en stor hungersnød, men hjemme hos Josefs familie er det tomt for mat. Brødrene reiser til Egypt for å kjøpe korn, og etter en stund forklarer Josef dem hvem han er. Han møter dem med tilgivelse og inviterer hele familien til å flytte til ham i Egypt.

Gud var med Josef

Et sentralt bibelvers i forståelsen av Josefs historie finner vi i Apostlenes gjerninger 7,9-10: «Men Gud var med ham og berget ham ut av all nød.» Når vi leser fortellingen i ettertid, kan vi se de store linjene og vi vet raskt hvordan det ender. Slik er det ikke for oss mennesker når vi står midt i opplevelser som er vonde og vanskelige.

Det er ikke rart om Josef syns det var vanskelig å stole på at Gud var der sammen med ham gjennom alt. Han ble forrådt av brødrene sine og behandlet veldig dårlig som fange den første tiden i Egypt. Og selv om Josef fikk en spesiell stilling hos Farao, bar han med seg de erfaringene. Han kunne blitt en bitter mann.

Nåde og tilgivelse

Allikevel ser vi at Josef møter brødrene sine med nåde og tilgivelse. «Det var for å berge liv at Gud sendte meg foran dere», sier han til dem (1 Mos 45,5). Han ser at han kan redde familien sin fra hungersnøden, fordi han nå er i Egypt, selv om det var forferdelige omstendigheten som fikk ham dit.

Josef er et forbilde for oss på mange måter. Han lærer oss viktige ting om tilgivelse, også i de situasjonene der det koster mye å møte andre med nåde. Han lærer oss om tillit til at Gud kan bruke vonde ting til noe godt. Da Josef fikk jobben med å styre landet, fikk han også et nytt navn av Farao: «Safenat-Paneah» (1 Mos 41,45). Det betyr «Gud taler og lever», og er et veldig sterkt vitnesbyrd om hva Josef fikk dele med Farao, som ikke trodde på Josefs Gud.

Peker mot Jesus

Det er enkelt å finne eksempler på hvordan Josef peker fremover mot Jesus. På et detaljert nivå kan vi nevne: De var elsket av sine fedre, var omtrent 30 år da de ble kjent, de ble utsatt for fristelser, ble falskt anklaget, ble fratatt sine kapper, ble solgt for prisen av en slave, tilga dem som gjorde ondt mot dem, frelste sitt folk og fikk en opphøyd posisjon etter lidelser (som Faraos og Guds høyre hånd).

Et annet forbilde finner vi i måten Josef møter brødrene sine. Det er et personlig møte, der han ser hver og en av dem inn i øynene. Den første reaksjonen de får er sorg, fordi de føler seg avslørte. Deretter, når de blir overbevist om nåden og tilgivelsen, er responsen enorm glede og omfavnelser. På samme måte møter Jesus hver og en av oss: Personlig, forårsaker sorg over synden i livet vårt og deretter en respons av enorm glede over frelsen.

 1. Hva sitter du igjen med etter det du har lest nå?
 2. Hvordan tror du det påvirket Josefs forhold til Gud at han opplevde så mye vanskelig? Og klarer du å stole på Gud, slik Josef gjorde?
 3. Prøv å sette ord på det du tror på: Hva betyr det at Gud kan bruke vonde ting til noe godt?
 4. Hvordan kan du vitne om Gud – som taler og lever – til andre mennesker, slik Josef vitnet om Gud til Farao? Hva skal til for at andre mennesker ser glimt av din tro i konkrete situasjoner i hverdagen?
 5. Kjenner du deg igjen i at Jesus møter deg på den måten som beskrives helt til slutt her?

Les gjerne i 1. Mosebok 37-50 om Josef.

Pearl / Lightstock

Levende Tro

Levende Tro er iTros bibelgruppeopplegg. Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk) HER, eller få vårens opplegg i 8 deler gratis her på iTro annenhver mandag fremover