Pornoens mørke sannhet

Pornoens mørke sannhet

Porno viser ikke bare et vrangbilde av menneskets seksualitet og leder til at man begjærer sin neste. Den fører også til utnyttelse og undertrykkelse av andre mennesker.

iLivet

iLivet er en serie der vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet.

NRK, den norske statskanalen, har vist pornografi to ganger i løpet av de siste månedene. De legitimerer og unnskylder handlingen med at det var satire. Det kan virke som alt som får merkelappen satire skal få lov til å leve i et vakum beskyttet fra kritikk.

Denne saken vitner om et samfunn som i stor grad normaliserer bruken av pornografi. En fersk undersøkelse gjennomført av nettstedet «pornhub» avslører at nordmenn er noen av de hyppigste brukerne av nettporno på verdensbasis.

Porno og menneskehandel

Kanskje du har sett på pornografi, og kanskje er du også en fast konsument. Dette er ikke ment som et fordømmende innlegg, men som en tankevekker. I kristne sammenhenger fokuserer man ofte på at pornografi er galt fordi man ikke skal begjære sin neste, og fordi pornografien viser et vrangbilde av menneskets seksualitet. Dette er absolutt viktig, men vi må ikke glemme alle de andre destruktive sidene og konsekvensene som blant annet omhandler utnyttelse og undertrykkelse av andre mennesker.

For det første så er det er en nær kobling mellom pornografi og menneskehandel. Mennesker, først og fremst kvinner og barn, selges til pornoindustrien med det eneste formål at kroppene deres skal brukes til å lage pornografiske videoer. Når man ser på pornografi kan man derfor risikere å tilfredsstille sin egne lyster gjennom at andre mennesker utnyttes på det groveste.

Når menneskehandlere har funnet sine ofre er det vanlig praksis å bruke pornografisk materiale som en opplæringsmetode slik at ofrene lærer seg å oppføre seg som prostituerte. Pornografi blir på den måten et viktig verktøy som kriminelle aktører bruker for å gjøre ofrene sine enda mer salgbare.

Øker misbruket av kvinner og barn

En del forskningsrapporter peker også på at mye bruk av pornografi øker sjansen for å kjøpe sex. Og som vi vet øker sexkjøp etterspørselen av menneskehandel. Videre viser forskning at faktorer som fattigdom, tidligere seksuelt misbruk og psykiske problemer ofte er årsakene til at mennesker ender opp i pornoindustrien.

Så sannsynligheten er stor for at pornoskuespillerne man sitter og forlyster seg på har et indre liv fylt av smerte og sår fra barndom og sitt voksne liv. Selvmordsraten og andelen som sliter med rusmisbruk er høy blant mennesker i pornobransjen.

Man kan heller ikke legge skjul på at pornografien objektifiserer og fremmedgjør mennesker, og da spesielt utenlandske kvinner og barn. Det er mye rasisme i pornoindustrien.

Undersøkelser viser at denne objektifiseringen og nedverdigende behandlingen av kvinner og barn i pornofilmer stimulerer potensielle overgripere til å gjøre overgrep. Med andre ord så øker pornografien misbruket av kvinner og barn.

Vi kan redusere utnyttelsen av mennesker

Alle disse destruktive og undertrykkende sidene ved pornografien står i sterk kontrast til det kristne synet på menneskeverd. Ut i fra en kristen tankegang så kommer menneskets verdi fra Gud. Det betyr at et menneske aldri skal fungere som et middel for noe annet, men det skal alltid være et mål i seg selv. I pornoindustrien fremstilles mennesker som objekter som er midler for andres nytelse.

Kristendommen fremhever at livet er hellig og ukrenkelig. Forbudet mot å ta liv gjelder ikke bare i direkte forstand, men også i indirekte forstand. Man kan ødelegge menneskeliv over tid, noe som til slutt kan ha døden til følge. Her er pornoindustrien et godt eksempel.

De positive nyhetene er at vi kan være med å redusere utnyttelsen av mennesker ved å selv ikke bruke porno og ved å spre kunnskap om denne mørke industrien til omgivelsene våre. Pornoindustrien hadde ikke eksistert hvis ikke det hadde vært et marked for det. Jeg vet at du kan gjøre en forskjell!

CC0 Public Domain / pixabay.com

iLivet

iLivet er en serie der vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet.