Sier Bibelen at vi ikke kan slette bilder på mobilen?

Sier Bibelen at vi ikke kan slette bilder på mobilen?

Hvordan tolker man Bibelen på en god måte?

Bibeltolkning

I saken får du noen tips til hvordan du kan gå fram for å tolke tekster i Bibelen.

I Romerbrevet skriver Paulus hele ti ganger «Slett ikke!» Betyr det at vi i dag ikke kan slette noe, ikke engang de 79 bildene jeg tok da jeg holdt på skjermen uten å vite det?

Naturligvis ikke.

– Hæ, men det står jo i Bibelen? Holder du deg ikke tro til Guds ord?

– Jo. Det å holde seg tro til Guds Ord handler om å bruke Bibelen riktig.

Bibeltolkning

Hvordan vi bruker Bibelen er knyttet til hvordan vi tolker den. Når vi tolker en bibeltekst, må vi først observere hva som står i teksten. Det kan oppsummeres i disse tre punktene:

  • Les den aktuelle bibelteksten – hva som faktisk står i teksten.
  • Les konteksten – hva står det i verset før og etter? Hva står det i resten av kapittelet?
  • Les andre bibeltekster, som sier noe om den samme tematikken. Der noen tekster kan være vanskelige å forstå, kan andre vers være klarere.

Slett ikke! (Romerne 6,2a)

Om vi leser disse to ordene uten den større sammenhengen, kan det virke som Paulus sier at jeg ikke kan slette mine 79 ubrukelige bilder. Kjipt for meg, for nå har jeg ikke mer lagringsplass.

Leser man hele verset, blir det klart at det er snakk om noe helt annet.

Konteksten er viktig.

Slett ikke! Hvordan kan vi som døde bort fra synden, fremdeles leve i den? (Romerne 6,2)

Her kommer det jo tydelig fram at det ikke handlet om digitale filer og deres eventuelle oppbevaring.

Leser vi vers 1, ser vi at det teksten handler om, er hvordan troende skal forholde seg til synd.

Les konteksten

Konteksten er viktig. Dersom du så et pizzastykke liggende på en ren tallerken på en kjøkkenbenk, ville du kanskje tenkt at det så fristende ut. Hadde du sett det samme pizzastykket liggende rett på asfalten på fortauet… antakeligvis ikke.

Sier resten av Bibelens tekster noe om at man ikke kan slette bilder? Nei.

Nå er du klar

Neste gang noen sier til deg at Paulus skriver i brevet til romerne at det ikke er lov å slette noe, da vet du hvordan du skal svare.

Samme framgangsmåte kan brukes på alle andre tekster i Bibelen.

Og hvis du nå må skaffe deg et nytt favorittvers, etter at jeg «ødela» Romerne 6,2 for deg, så fortvil ikke. Det finnes mange å ta av, men husk å lese hva teksten faktisk handler om.

Bibeltolkning

I saken får du noen tips til hvordan du kan gå fram for å tolke tekster i Bibelen.