Ærlig om det Bibelen tier om

Ærlig om det Bibelen tier om

Å være ærlig og ydmyk om det Bibelen ikke sier noe om.

Gud har gitt oss en stor Bibel. Den er på hele 1350 sider, og da er teksten trykket i to spalter. Ellers hadde Bibelen blitt enda tykkere.

Likevel er det ikke alt vi finner svar på i Bibelen. Nå skal vi prøve å være ærlige om hva Bibelen faktisk ikke sier noe om.

Skapelsen og Jesu tidlige liv

Bibelen sier mye om skapelsen, både i 1 Mos 1-2 og mange andre steder. Likevel får vi ikke svar på alt vi kanskje lurer på. Har for eksempel Gud skapt liv på andre planeter?

Om Jesus står  det jo mye i Bibelen. Vi har hele fire Jesus-fortellinger (evangelier). Likevel vet vi ikke hvordan han så ut eller hva han gjorde de første 30 årene.

Barnedåpen og treenigheten

En ting kristne ofte diskuterer er barnedåpen. Vi må innrømme at Bibelen ikke sier rett ut om apostlene døpte barna til dem som ble frelst. (Men det står fem ganger om noen som ble døpt med “hele sitt hus” eller med “alle sine”.)

Vi finner heller  ikke noen samlet lære om treenigheten (eller tre-enheten, som vi heller burde si), selv om summen av det som står i Bibelen handler nettopp om det den felleskristne læren om treenheten går ut på.

Kristne skulle gjerne ønsket seg en enkel, tydelig forklaring på hvordan Gud vil vi skal ordne kirken og menigheter helt praktisk

Bibelen sier en  hel del om kirken – hvem (ikke hva!) det er som er kirken. Det står også en del om hva oppdraget går ut på: forkynnelse, dåp, nattverd, opplæring, diakoni, evangelisering, misjon. Men kristne skulle gjerne ønsket seg en enkel, tydelig forklaring på hvordan Gud vil vi skal ordne kirken og menigheter helt praktisk; skal vi ha prester? Og nøyaktig hvilke oppgaver skal/skal ikke kvinner ha ansvaret for?

Så kunne vi  kanskje ønske oss svar på nyere spørsmål, som abort, eutanasi, miljøvern, demokrati og gen-teknologi.

Bibelen er også klar i mange tilfeller

I mange tilfeller  er ikke problemet at Bibelen ikke tar opp det vi lurer på. Tvert imot er ofte Bibelen veldig tydelig på spørsmål vi kanskje er vant til å tenke annerledes om. Det gjelder spørsmål om homofili og lesbisk kjærlighet. Det er knapt noen bibeltolker som er uenige om hva Bibelen sier. Derimot er det veldig mange som ikke vil gi Bibelen siste ord. Det er to syn på homofili i Den norske kirke, men det er ikke to syn på saken i Bibelen. Det er altså to syn på Bibelen, og det er noe helt annet.

Bibelen ble slik Gud ville ha den

Det var en stor fristelse for de første kristne å dikte opp nye Jesus-fortellinger (Tomas-evangeliet og Judas-evangeliet), nye apostelbrev, nye åpenbaringer og nye apostel-fortellinger. Men slikt ble fort avslørt. Vi kaller slike skrift for “apokryfe”, “skjulte”.

Bibelen ble slik Gud ville ha den. Luther sa: Les som det står! Tro som det står! Gjør som det står! Så skal du få som det står.

hriana - Fotolia.com