– Som kristne har vi ingenting å skamme oss over i diskusjoner om livssyn og virkelighetsforståelser

– Som kristne har vi ingenting å skamme oss over i diskusjoner om livssyn og virkelighetsforståelser

Bjørn Are Davidsen forteller om en rasjonell kristen tro.

Trosforsvar

Trosforsvar, eller apologetikk, handler om å forklare kristendommen i møte med aktuelle spørsmål, innvendinger, myter og livssynsalternativer.

I samfunnsdebatten mener mange at troen skal være en privatsak, og skal holdes borte fra samfunn og politikk.

Like holdbar

– Vi må ikke akseptere at den kristne troen vår kun skal tilhøre en privat sfære. Vi må være tydelige i det offentlige rom på at vi har en kristen virkelighetsforståelse som er like holdbar som den ateistiske i det norske samfunnet, sier Bjørn Are Davidsen.

Alle virkelighetsforståelser har utfordringer, og den ateistiske ikke er noe unntak.

Davidsen er ofte synlig i debatter og diskusjoner rundt tro og vitenskap. Han poengterer at mange bruker ordet tro, hvilket fort isolerer det til å bli en slags personlig opplevelse fremfor en helhetlig virkelighetsforståelse.

– All akademia og politikk må foregå innenfor en virkelighetsforståelse, og det er mye mer interessant å diskutere virkelighetsforståelser enn kun å diskutere «tro mot tro». Så er det noe annet å ta utgangspunkt i en kristen virkelighetsforståelse enn å si at Bibelen skal være grunnlaget for politikken og akademia, understreker han.

Han er tydelig på at alle virkelighetsforståelser har utfordringer, og at den ateistiske ikke er noe unntak.

– Som kristne har vi ingenting å skamme oss over i diskusjoner om livssyn og virkelighetsforståelser.

To isolerte verdener

Davidsen mener at mange studenter forholder seg til to isolerte verdener der man har barnetroen i den ene, og det akademiske og rasjonelle i den andre.

– Altfor mange kristne miljøer har vært for dårlige til å forberede kristne studenter. Mange har en barnetro, men ikke en kristen virkelighetsforståelse som er holdbar i møte med akademia. Når de møter andres gjennomtenkte «voksentro» på humanetikk eller ateisme, vil ikke den kristne barnetroen holde, nettopp fordi det er forskjell på voksen- og barnetro uansett hva innholdet i troen er, forklarer Davidsen.

Mange har med seg en forestilling om at kristendommen både er moralsk forkastelig, lite intelligent og uvitenskapelig.

Han mener at for å skape en troverdighet for ens engasjement for kristen tro, gjør man lurt i å være forberedt og bevisst på de negative fremstillingene og mytene både i læremidler og i populærkultur. I boken «Lurt av læreboken» går han igjennom hvordan kristen tro fremstilles i læremidler.

– Mange har med seg en forestilling om at kristendommen både er moralsk forkastelig, lite intelligent og uvitenskapelig. Noe av dette blir forsterket av kristne som tydelig bryter med etablert vitenskap fordi man setter personlige tolkninger av bibeltekster til grunn for vitenskapsspørsmål, hvilket gir et inntrykk av at kristne er en gjeng som ikke følger vitenskapens spilleregler, forteller han.

Tips i debatter

Davidsen mener det er viktig å forberede seg på ulike reaksjoner fra andre på ens kristne tro.

– Noen vil være helt ufyselige, mens andre er saklige. Det er viktig å ikke møte kritikk og latterliggjøring på en emosjonell måte der man gir bitre og ufine motangrep.
Det finnes helt klart mørke episoder i kirkehistorien og ting i Bibelen som vi kan reagere på. Uansett er det viktig å ha fokus på kunnskap og å være medmenneske med varme og åpenhet, om det passer seg også med glede og humor, og virkelig prøve å lytte og forstå hva som ligger bak det som sies.

Miroslav Boljevic/ NKSS Laget

Trosforsvar

Trosforsvar, eller apologetikk, handler om å forklare kristendommen i møte med aktuelle spørsmål, innvendinger, myter og livssynsalternativer.