Trippel åpning

Trippel åpning

Jesus åpnet disiplenes øyne ved at han åpnet Bibelen for dem. Det betyr at han åpnet deres «forstand».

Stakkars de kongelige! De blir tilkalt til høyst ulike opplegg for å «åpne» det hele. Det kan være en bro som skal åpnes, en kunstutstilling eller kanskje et nytt bygg.

Selve «åpningen» består som regel i en «tale» på høyst to minutter, og kanskje skal de bruke en gylden saks for å klippe en mer eller mindre symbolsk snor. Slikt kaller vi for en «åpning».

 Fokus er på hva Gud vil si

Helt annerledes er det på kristne møter. Der består en «åpning» som regel av et bibelvers, et kort vitnesbyrd og så en bønn. Vi ber om at Gud vil åpne hjertene våre, og at han må «åpne» bibelordene for oss. Den virkelige «åpningen» kan nemlig bare Gud selv få til.

Den ultimate åpningen av et kristent møte finner vi i Apg 10,33, der Kornelius sier til Peter: «Nå er vi alle samlet for Guds ansikt og vil høre alt som herren har pålagt deg å si.» Fokus er på hva Gud vil si; Peter er bare hans talerør.

Han åpnet deres forstand

Men en annen bibelfortelling viser oss en trippel åpning. Etter at Jesus stod opp fra graven fulgte han to disipler mot Emmaus. Lenge kjente de ham ikke igjen.

  1. Men da Jesus satt ved bordet, «holdt takkebønnen» og «brøt» brødet, da «ble øynene deres åpnet» (Luk 24,31). Da fikk de se Jesus.
  2. Etterpå forklarer disiplene at Jesus hadde talt med dem på veien «og åpnet skriftene for oss» (Luk 24,32). Han hadde holdt bibeltime for dem ut fra «alle skriftene» i Det gamle testamentet om at Messias måtte lide døden.
  3. Like etterpå forteller Lukas igjen at Jesus forklarte disiplene at «alt måtte oppfylles som står skrevet om meg i Moseloven, hos profetene og i Salmene», og «da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene» (Luk 24,45).

En trippel bønn

Så ser vi altså en trippel åpning: Jesus åpnet disiplenes øyne ved at han åpnet Bibelen for dem. Det betyr at han åpnet deres «forstand».

Kanskje noen synes det er rart at det står «forstand» her. Troen handler vel ikke om «forstand», noe rent intellektuelt? Nei, på én måte ikke. Men Bibelen sier at vi skal «elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand» (Matt 22,37). Guds nåde skal «strømme over oss med all visdom og forstand» (Ef 1,8).

Så neste gang vi skal «åpne» et møte, så kan vi godt be om at de tre tingene må skje igjen: Jesus, kan du åpne våre hjerter, så Bibelen åpner seg for oss, slik at vi forstår evangeliet! En trippel åpning!