9 trosforsvarsvettregler til deg som vil forsvare din kristne tro

9 trosforsvarsvettregler til deg som vil forsvare din kristne tro

Tips til gode samtaler om tro med ikke-kristne.

Trosforsvar

Trosforsvar, eller apologetikk, handler om å forklare kristendommen i møte med aktuelle spørsmål, innvendinger, myter og livssynsalternativer.

Da jeg fikk øynene åpnet for trosforsvar, åpnet en ny verden seg for meg.

Alle spørsmål og tvilstanker jeg hadde kvernet på uten å få svar – spørsmål som truet min kristne overbevisning – det var andre som hadde hatt de spørsmålene før meg. Og kommet med gode svar!

Det hjalp min egen tro, og ga meg mer frimodighet i møte med ikke-kristne.

Men når man blir gira på trosforsvar kan man komme i fare for å bli litt skråsikker i samtale med folk som har en annen tro.

Her er derfor noen tips / trosforsvarsvettregler til deg som liker å forsvare troen din:

1. Planlegg i bønn

Når man skal diskutere tro eller dele evangeliet med noen er det viktig å huske på å be for menneskene og for samtalen.
Slik minnes vi om at dette er noe vi gjør sammen med Gud, ikke for Gud.

2. Tilpass samtalen etter den du snakker med

Ettersom jeg selv er en person som trenger svar på spørsmål, går jeg fort ut ifra at det gjelder for alle, og tenker at bare folk får logiske svar på spørsmål, så  de komme til tro.
Folk er imidlertid skrudd sammen forskjellig, og noen trenger helt andre ting for å bli overbevist. Lytt i samtalen til hva som er viktig for dem.

3. Ta hensyn til at du er partisk

Husk at du ikke er objektiv. Ingen er det. Når jeg leser apologetiske bøker og Bibelen, prøver jeg å få det til å henge sammen. Det er slik hjernen vår fungerer. Jeg legger mer godvilje til det kristne budskapet enn når jeg leser noe fra koranen eller hører ateisten Richard Dawkins snakke om hvor dum kristendommen er.
De ikke-kristne du snakker med, vil naturlignok også være partiske overfor sin overbevisning, og det er greit å være bevisst på.

4. Vær forberedt på å vende det andre kinnet til

I diskusjoner kan noen folk bli ufine. Da har du som Jesus sin etterfølger en gylden mulighet til å la være å ta igjen, og heller vise godhet og respekt tilbake. På den måten kan du vise kristendommen i praksis, ikke bare i ord.

5. Ta med nødvendig selvinnsikt

Ikke vær skråsikker. Ha ydmykhet og innsikt i at selv om det finnes mange gode svar på innvendinger mot den kristne troen, er det fortsatt spørsmål som ingen helt har gode svar på, og som vi ikke noen gang vil kunne få svar på.
Det er fullt mulig å ha en overbevisning uten å ha alle svar, for alle livssyn har uavklarte vanskeligheter ved seg. Å ha selvinnsikt om dette, skaper troverdighet.

6. Ta gode valg – ha integritet

Det er nokså demotiverende når mennesker handler stikk i strid med det de lærer bort. Ingen av oss er perfekte, og det trenger vi ikke å være for å forsvare vår tro.
Men når mennesker ser at vi strekker oss etter å leve det vi lærer bort, skaper det respekt.

7. Bruk ydmykhet og gudsfrykt

I 1 Pet 3,15b-16 står det:

Vær alltid klare til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier. Men gjør det ydmykt og med gudsfrykt, så dere kan ha en god samvittighet. Da vil de som baktaler dere for deres gode livsførsel i Kristus, bli gjort til skamme med sine beskyldninger.

Det er lurt å ha kunnskap om viktige spørsmål som folk lurer på.  Det gir en viss trygghet i samtalen når du ønsker å forsvare troen.

Men aller viktigst er det å diskutere med ydmykhet, respekt og mildhet. Husk at du vil vinne mennesket, ikke diskusjonen!

8 Vend deg fra forsvarsmodus. Det er ingen skam å vise tvil

I trossamtaler med folk som ikke deler samme tro, er det lett å gå i et «forsvarsmodus», der man ikke må vise tvil. Men ikke vær redd for å være ærlig om de tingene du også sliter med i din tro. Det skaper troverdighet, og er til det beste både for deg og den du snakker med.

9 Spar på kreftene og stol på Gud

Husk at selv om gode argumenter kan være et steg på veien for noen, er det til syvende og sist Den hellige ånd som kan overbevise mennesker. Du kan ikke overbevise noen om å tro på Jesus i egen kraft.
Be om at Gud leder dem til seg.

 

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet.

Simon English / Unsplash

Trosforsvar

Trosforsvar, eller apologetikk, handler om å forklare kristendommen i møte med aktuelle spørsmål, innvendinger, myter og livssynsalternativer.