Undere i Bibelen

Undere i Bibelen

Skjedde underne i Bibelen på ordentlig?

Serie

Dette er tredje artikkel i serien «Tegn og under»

Undere er spennende, av flere grunner. For det første er det noe utenom det vanlige, det er jo derfor vi kaller dem under. For det andre er undere en slik ting som skaper skille, mellom de som tror og de som ikke riktig tror det de ser eller hører. Det er dette siste som iTro-redaksjonen berører når de spør om «underne vi kan lese om i Bibelen virkelig skjedde?»

Undere er ikke vanlig

Når vi hører  om ulike underfortellinger i dag så vil de fleste av oss forsøke å finne ut om det kan finnes en naturlig forklaring. Det ser det ut til at folk har forsøkt til alle tider, undere har aldri vært helt enkelt å tro. Da Maria, Jesu mor, ble gravid så var Josefs reaksjon naturlig nok at det fantes en naturlig forklaring, det er ofte det når noen blir gravide. Faktisk var det først da Josef fikk en overnaturlig forklaring at han trodde det hadde skjedd noe overnaturlig. Personlig synes jeg Josefs første reaksjon var både god og sunn, undere er ikke vanlig og skal vi «kjøpe» en slik forklaring er det sunt å stille noen spørsmål.

Jeg tror det ikke før jeg får se det

Når Josef likevel  tror Maria, og engelen, så peker det på en annen viktig side ved undere, nemlig om vi kan tro på undere i det hele tatt. Da jeg gikk i barnehagen sang vi en sang med refrenget «jeg tror det ikke før jeg får se det». Det er en rasjonell og god tilnærming i mange sammenhenger, samtidig er det slik at mange vil si de «ikke kan tro sine egne øyne» når de «får se det». Kanskje er det dette Johannes forteller om i sitt evangelium (Joh.12,28-29). Johannes forteller at en gang Jesus bad kunne de høre Guds stemme svare, men noen andre som stod der som mente det var en engel, andre igjen mente det måtte ha vært torden. Tre ulike forklaringer på det som, så langt Johannes forteller, var den samme opplevelsen.

Det kan sikkert  være flere forklaringer på hvorfor det var tre ulike beskrivelser, kanskje var det rett og slett slik at ikke alle hørte det samme. Jeg tror ikke det, jeg tror Johannes sin historie forteller oss noe om fortolkning og verdensbilde. Dersom utgangspunktet vårt er at det ikke finnes noe annet enn det materielle, så betyr det selvsagt at vår beskrivelse av det Johannes mente var Gud også må være noe materielt, for eksempel torden. På den annen side, dersom vi tror det finnes noe mer enn det materielle, noe over-naturlig, så åpner det for andre beskrivelser, for eksempel Gud.

Et «lukket system av årsak virkning» eller et «åpent system av årsak virkning»

En annen måte  å si dette på kan være å skille mellom et verdensbilde der alt enten foregår i et «lukket system av årsak virkning», eller et «åpent system av årsak virkning». Et system med årsak virkning betyr at verden følger forskjellige naturlover, dette vil både kristne og andre kunne si seg enige i. Forskjellen er om vi tror dette er eneste forklaringsmulighet, eller den vanligste forklaringsmuligheten. Tror du naturlovene er den vanligste forklaringsmuligheten, men altså ikke den eneste, så kan du noen ganger forstå en hendelse ut fra en overnaturlig forklaring – et under.

Det er ikke  så lett å forstå under, jeg synes det kan være til hjelp å tenke på hvordan forskjellige (natur)krefter virker og påvirker hverandre. Tenk deg at du har en bøtte med vann, hvis du snur den sakte opp ned så vil tyngdekraften gjøre at vannet renner ut. Dersom du svinger den raskt en runde vil ikke vannet renne ut. Grunnen til at vannet ikke renner ut når du svinger bøtte raskt er ikke at tyngdekraften ikke lenger virker, men fordi det er en annen kraft som virker sterkere (tror det er sentrifugalkraften).

Hvis et under skjer, så kan vi tenke på det som en sterkere kraft

Hvis et under  skjer, så kan vi tenke på det som en sterkere kraft. Det betyr ikke at andre krefter ikke gjelder, det er rett og slett bare en sterkere kraft som virker inn. Dette leder oss tilbake til forrige spørsmål: Tror vi en slik kraft finnes?

Da Maria ble  kalt til å være Jesu mor så lurte også hun på hvordan noe slikt skulle gå til, hun hadde ikke gjort noe som naturlig ville lede til et slikt resultat. Engelen sa at Gud vil sørge for dette, og litt senere forklarer engelen at noe slikt er mulig «for ingen ting er umulig for Gud» (Luk.1,37). Det første og grunnleggende spørsmålet i møte med bibelens underfortellinger er: Tror vi det finnes en kraft, en Gud, som kan bryte inn i vår verden som ellers fungerer som et system av årsak virkning?

Foto:casaltamoiola – Fotolia.com