Voksesmerter

Voksesmerter

Å vokse kan gjøre vondt, men det er helt naturlig.

Tema

Tema på iTro i august er «vekst»

Å ha voksesmerter når man er barn er en nokså normal ting. Men uansett hvor normalt det er så er det fortsatt ganske vondt når det først står på.

Man har kanskje lagt seg for kvelden og plutselig kjenner man at ting ikke er helt som det skal være i det ene kneet. Å vokse gjør vondt, men det er en helt naturlig ting som vi alle må gjennom. Disse voksesmertene finnes i kristenlivet også. Det koster som regel noe å vokse som kristne.

Kanskje det handler om å måtte gi slipp på noe for å gi Gud plass, slik som den rike mannen. (Mark 10:17-31) Han hadde holdt alle budene helt siden han var ung. Men én ting gjenstod: «Gå bort og selg alt du eier og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» Dette klarte han ikke, fordi han var rik og eide mye, og han gikk bedrøvet bort.

Herre, berg meg!

Kanskje er det en smertefull opplevelse man kan vokse på, slik som det var for Peter når Jesus gikk på vannet. (Matt 14:22-33) Han kom gående på vannet mot disiplene. Det var store bølger og disiplene ble livredde når de fikk øye på ham, de trodde det var et gjenferd.

Peter sa at hvis det var Jesus, måtte han kalle ham til å komme ut til ham. Det gjorde Jesus, og Peter gikk på vannet, en stund. Men da han så hvor mye bølger det var og mistet fokuset på Jesus, begynte han å synke. «Herre, berg meg!» sa Peter.

Jesus tok tak i hånden hans med en gang og sa så: «Du lite troende – hvorfor tvilte du?» Og de gikk opp i båten.

Eller det kan være å bli klar over hvor hjelpeløs man egentlig er uten Jesus, slik som i lignelsen om sønnen som kom hjem (Luk 15:11-32).

Han tok sin del av arven, dro avgårde hjemmefra og sløste bort alle pengene. Det kom hungersnød i landet og han ble nødt til å dele matskål med griser. Han finner til slutt ut at det ikke er noe annet å gjøre enn å krype til korset. Han dro hjem igjen til sin far og sa «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din.»

Men faren ba tjenerne å finne fram fine klær og stelle i stand en skikkelig fest. «For denne sønnen min var død og er blitt levende, han var kommet bort og er funnet igjen.»

Han står med åpne armer og ønsker oss velkommen

Det koster å vokse og det kan være smertefullt og ubehagelig, men det er naturlig. Vi er alle skapt til å vokse. Hvordan voksesmerter utarter seg konkret i våre liv kan være veldig forskjellig.

For noen handler det om å gi avkall på ting, for andre er det kanskje en vond opplevelse eller å oppdage hvor desperat man trenger Jesus.

Men grunnlaget for veksten er uansett Gud, dersom vi søker ham gir vi ham mulighet til å skape vekst. Og han står med åpne armer og ønsker oss velkommen.

«Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden.» (Kol 3:1-2)

Foto: Ken Teegardin @ flickr