Superkristen

Hva er kristent arbeid?

Finnes det jobber som er mer "kristne" enn andre? Marius Sauholmen Sørenes skriver om hva det vil si å være en kristen arbeider.
av Marius Sauholmen Sørenes