Hva skal vi velge?

Hva skal vi velge?

Mens en stor kuppel ble senket ned over Springfield for å isolere byen fra omverdenen, gikk det verst utover mannen som ikke klarte å velge side. 

Kultur

Eivind Bø (28 år) bor i Oslo, og er redaktør for nettsiden snakkomtro.no. Detteer en ressursbank for alle som vil dele av sin tro på Jesus.

I The Simpsons Movie (2007) er det en tragikomisk scene. Byen der familien Simpsons bor, skal isoleres med en gigantisk kuppel for å hindre spredning av alvorlig forurensning.

De fleste er  forsont med det som er i ferd med å skje, men en av byens innbyggere fortviler; han har ikke fått sett Venezia! Mens den svære kuppelen senkes over byen løper han inn og ut, inn og ut. Hva skal han velge? Skal han forlate hjemmet sitt? Skal han bli? Tragedien er et faktum i det han ikke klarer å bestemme seg. I sin fortvilede ubesluttsomhet blir han knust, da kuppelen treffer bakken akkurat der han står.

Trailer fra The Simpsons Movie (fra youtube.com)

Scenen fraThe Simpsons Movieviser at det åikkevelge også blir et valg

Hver dag står  vi overfor valg. Kanskje ikke så dramatiske som det nevnte fra The Simpsons Movie, men valg er det likevel. Det begynner typisk med at klokkealarmen ringer eller mamma som stikker hodet inn soveromsdøren og roper at nå er det på tide å stå opp. Og kommer vi oss først opp av senga raser valgene mot oss. Hva skal vi ha på oss? Hva skal vi spise? Hva skal vi gjøre? Hvem skal vi være med?

Valg er noe vi lever og puster. Scenen fra The Simpsons Movie viser at det å ikke velge også blir et valg. Vi slipper liksom ikke unna dem. Det er en ting med de små, daglige valgene. De tenker vi stort sett ikke over. Det er ikke fullt så enkelt med de større, avgjørende valgene. Hvilken skole skal jeg søke på? Hva skal jeg bli? Hvor skal jeg bo? Hvem skal jeg gifte meg med? I møte med slike valg kan noen og enhver kjenne på følelsene fraThe Simpsons Movie. Vi vil alt – eller ingenting – eller litt av begge deler.

Gud ber oss om å vende oss til ham som de vi er, der vi er, i det vi gjør, og i det vi velger

Midt i alt  dette andre møter vi kristne et viktigere valg: Hva vil Gud? Vi har ofte hørt at Gud har en plan med våre liv. Men hva om hans plan er en annen enn min plan? Hva om Gud vil jeg skal flytte til et annet land, eller gå på en annen skole, eller bli noe helt annet enn det jeg har lyst til?

Jeg tror nøkkelen til hva Gud vil for våre liv, ligger åpent for oss i Bibelen. I Ordspr 4,23 kan vi lese: «Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det.» Er det én ting Gud synes å være opptatt av, er det hjertet vårt – hvem vi er. Joda, Gud kan kalle mennesker til spesifikke oppgaver, men han er alltid mer opptatt av hvem og hvordan vi er, snarere enn hvor vi er eller hva vi gjør.

Vi er velsignet med mange valgmuligheter. Det er ting som tyder på at Gud stresser mye mindre med det enn vi gjør. Han gir oss friheten til å velge. Det Gud ber oss om er å vende oss til ham, bevare hjertene våre – leve med Gud som de vi er, der vi er, i det vi gjør, og i det vi velger.

Foto: wolf.arthur / flickr.com