Max Lucado – Snu

Max Lucado – Snu

Max Lucado har skrevet en oppbyggelig og lettlest, men samtidig utfordrende bok om 4 U-svinger han mener kristne må gjøre.

Lest

Max Lucado
Snu
Lunde Forlag, 2015
94 sider
Kjøp boka eller les utdrag fra den.

Max Lucado har skrevet flere kristne bøker tidligere, og dette er den nyeste som er oversatt til norsk. Dette er nok en solid bok fra ham, som er verdt å få med seg!

Boka tar utgangspunkt i 2 Krønikebok 7,14:

«Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet

Fire U-svinger

Dette verset har mange ord og mye innhold. Noe kan være lett å forstå, og noe litt mer komplisert. Lucado går gjennom verset steg for steg. Han forklarer at vi trenger å gjøre fire U-svinger:

1. Tilbake mot Guds ære
2. Tilbake mot Gud i bønn
3. Tilbake mot Guds ord
4. I retning mot Gud i anger og bot

Lucado underbygger de fire U-svingene ved å vise til andre bibelvers fra både Det gamle og Det nye testamentet, og han gjør dette på en grundig og god måte. Det er ikke bare tilfeldige vers som er puttet inn.

Han forklarer bibelverset på en måte som er lett å henge med på, og han viser oss at budskapet om å snu ikke kun gjaldt menneskene i tidligere tider. Det gjelder også oss.

Oppbyggelig og lettlest, men utfordrende

Undertittelen Tilbake til det vi bygger på oppsummerer hvorfor vi trenger å snu. Det er et utfordrende budskap, men det er like fullt nødvendig. Nettopp derfor er denne boka bra og verdt å lese; fordi den er godt skrevet og kommer med et viktig budskap. Å snu er en prosess, og de fire U-svingene er en god huskeliste for hva som er nødvendig.

Syns du det virker spennende med en bok som går litt i dybden av et bibelvers, som er oppbyggelig og lettlest, men samtidig utfordrende? Da er denne boka perfekt for deg!

Lunde Forlag

Lest

Max Lucado
Snu
Lunde Forlag, 2015
94 sider
Kjøp boka eller les utdrag fra den.