Bønn, kjærlighet, og forkynnelse fungerer bedre enn sverd

Bønn, kjærlighet, og forkynnelse fungerer bedre enn sverd

Etter at Ramon Lull hadde vært på flere «misjonsturer» og kriget mot muslimene, forstod han at sverdet var et dårlig redskap for å få noen til å tro på Jesus.

Misjon

«Misjon» er spalten der du kan lese om hva misjon er, om misjonsprosjekter, misjonærer og misjonsland og om de kristnes ansvar for å gi evangeliet om Jesus videre til andre.

Ramon Lull kom fra Mallorca. Der levde han et liv i sus og dus, med piker, vin og sang. En kveld skrev han en sang – en kjærlighetssang – til en dame. Mens han satt og diktet, fikk han en visjon av Jesus som hang på korset. Dette snudde opp ned på livet hans og førte til at Jesus ble herre i livet hans.

Ramon Lull ville bli misjonær. På oppdrag fra Paven i Roma, reiste derfor Ramon til Tunisia for å krige mot muslimene. Dette landet hadde vært en bastion for kristen tro siden apostlenes tid, men nå hadde muslimene tatt over. Dette ville Ramon «fikse».

La ned sverdet

Etter at han hadde vært på flere «misjonsturer» og kriget mot muslimene, forstod Ramon at sverdet egentlig var et dårlig og lite passende redskap for å få noen til å tro på Jesus. Han leste om den fattige munken Frans av Assisi, som hadde solgt alt han eide og tjente de fattige og syke. Det endte med at Ramon la ned sverdet sitt og prøvde å overbevise paven om at bønn, kjærlighet og forkynnelse fungerer bedre enn sverd.

På sin siste misjonstur til Nord-Afrika var Ramon blitt hele 82 år. Denne misjonsturen gikk mest sannsynlig i Bougie, en by i dagens Algerie. Mens han forkynte for muslimene han møtte, ble han steinet. Sannsynligvis ble han døende satt på et skip for å kunne begraves hjemme i Spania.

I løpet av de siste 30 årene har flere muslimer kommet til tro på Jesus, enn i hele 1300 år med muslimsk historie til sammen.

Ramon Lull var vitenskapsmann, forfatter og språkforsker. Og han blir ofte betegnet som den første misjonæren til muslimene. Den katolske kirke har gitt ham martyrstatus, siden han døde for sin tro.

Hva har denne historien med oss å gjøre? Ikke så mye, egentlig, bortsett fra at vi kan la oss inspirere av Ramons liv. Men da jeg leste historien hans, oppdaget jeg en spennende kobling. Sannsynligvis er det tilfeldig… men likevel, en nerd som meg synes dette er interessant.

Muslimer kommer til tro på Jesus

I løpet av de siste 30 årene har flere muslimer kommet til tro på Jesus, enn i hele 1300 år med muslimsk historie til sammen. Algerie, landet hvor Ramon Lull angivelig ble steinet, er ett av landene hvor relativt mange muslimer har begynt å tro på Jesus, og flere av disse som begynner å tro på Jesus, gjør det etter en drøm eller visjon av Jesus.

En av de mest kjente historiene fra Algerie, forteller at Jesus for noen år siden viste seg for flere familier samtidig (noen hevder det skjedde med nesten 50 familier, men dette vet vi ikke sikkert). Dette skjedde for over 25 år siden. Hvor skjedde det? Jo, i Bougie, i samme område hvor Ramon Lull ble steinet.

Misjon

«Misjon» er spalten der du kan lese om hva misjon er, om misjonsprosjekter, misjonærer og misjonsland og om de kristnes ansvar for å gi evangeliet om Jesus videre til andre.