Connect

Connect

På nyåret lanseres et helt nytt konsept for bibelleseplaner. Connect vi hjelpe deg å svare på vanskelige spørsmål om Bibelen og inspirere deg til å fortsette å lese i den.

Misjon

Misjonsbefalingen i Matt 28,16–20 er utgangspunktet for de fire ulike retningene NLM ung jobber i.«Ut i Norge» er én av dem.

Connect er et nytt konsept for bibelleseplaner for ungdom. Det vil være med å hjelpe unge med vanskelige bibelspørsmål og inspirere dem til å fortsette å lese.

Finn Olav Jøssang er bibelinspirator og redaktør for Connect.

Bibelleseringen har i mange år laget bibelleseplaner med tekst og andakter for ungdom. Du kjenner det kanskje bedre som Siesta.

Siesta var stort på 80- og 90-tallet, men har hatt dalende oppslutning de siste årene. Generelt leser unge i Norge mindre i Bibelen enn før. Derfor må noe gjøres.

Finn Olav Jøssang er ansatt som inspirator i Bibelleseringen og har store planer om å relansere og utvide konseptet Siesta har vært.På nyåret vil bibelinspirasjonsmagasinet Connect bli lansert.

I begynnelsen

«Connect» handler om å koble seg til Gud i hverdagen. I tillegg til et magasin som blir sendt ut fire ganger, vil det være en nettside med mange ressurser. Finn Olav forklarer at det vil være en digital portal, som kommer til å bli fylt med blant annet videoer, bloggartikler, og en spørsmålsbank der leserne kan sende inn sine spørsmål om Bibelen.

– Målgruppa vår er ungdommer fra 14 år og oppover. Connect kommer til å bli gitt ut fire ganger i året og hvert magasin vil ha ta for seg et hovedtema. Gjennom fem år skal vi komme gjennom hele Bibelen, slik at man til slutt får en «master i Bibelen». Vi starter temaet «I begynnelsen» i første nummer, og leser fra første Mosebok og Johannes evangelium. Det kommer til å koste 395 kroner i året, som altså tilsvarer under en kopp kaffe latte i måneden! Ikke er en avskrekkende pris. Og kanskje en perfekt julegave?

Ikke bare en sjekkliste

videosider
Utsnitt fra Connects videosider

Det Finn Olav ønsker å skape er en arena som unge kan ta del i og bli inspirert av. Han vil at Connect skal bli noe som hjelper unge til å ikke ha bibellesning på en sjekkliste, men som noe essensielt i livet. Da er det kjekt å ha ikke bare skulle lese mengder med tekst, men å ha et magasin som hjelper en å forstå Bibelen bedre, i tillegg til mye ekstramateriale på nett.

– Selvsagt får en spørsmål når en leser Bibelen, om en er ung eller gammel. Spesielt kan det gamle testamentet være vanskelig å forstå. Samfunnet vårt blir mer og mer sekulært, og det gjør tanken om at Gud faktisk finnes uvant for mange. Dette er noe vi må ta på alvor og vise til at det faktisk finnes mange rasjonelle grunner til å tro på Gud, og Bibelens troverdighet.

– Drømmen er å skape en bibellesekultur, fortsetter Finn Olav. – Gjennom historien kan vi tydelig se at bibellesende mennesker har vært med å forandret hele samfunn til det bedre (Martin Luther, John Wesley og Hans Nielsen Hauge er noen eksempler). Hvis vi ønsker å se en oppvoksende generasjon som tar med seg Bibelen som fundament i alt de gjør, må grunnlaget legges i ungdomsårene.

Kristin Askjer Lien

Misjon

Misjonsbefalingen i Matt 28,16–20 er utgangspunktet for de fire ulike retningene NLM ung jobber i.«Ut i Norge» er én av dem.

Connect er et nytt konsept for bibelleseplaner for ungdom. Det vil være med å hjelpe unge med vanskelige bibelspørsmål og inspirere dem til å fortsette å lese.

Finn Olav Jøssang er bibelinspirator og redaktør for Connect.