Misjon – der du bor

NLM vil vinne verden for Kristus. Derfor driver vi arbeid over hele verden – men verden er også rett utenfor inngangsdøra vår.

Misjon

«Misjon» er spalten der du kan lese om misjonsprosjekter, misjonærer og misjonsland som har tilknytning til Norsk Luthersk Misjonssamband.

Arbeidet i Norge har alltid vært en stor og sentral del av det vi driver med, både fordi det gjør det mulig for oss å nå stadig lenger ut, og fordi det er viktig i seg selv. Vi ønsker å gå på Guds ord og vise hans kjærlighet til mennesker – også i våre egne nabolag.

Misjon

«Misjon» er spalten der du kan lese om misjonsprosjekter, misjonærer og misjonsland som har tilknytning til Norsk Luthersk Misjonssamband.