Turen går til Peru!

Turen går til Peru!

I april husker vi ekstra på Peru! Det er nemlig Månedens Misjonsland i NLM.

Misjon

Misjon er spalten hvor du kan lese om misjonsprosjekter, misjonærer og misjonsland som har tilknytning tilNorsk Luthersk Misjonssamband.
Månedens misjonsland i april er Peru.

Peru har omtrent 30 millioner innbyggere, og er verdens 20. største land. Til sammenligning er Norge bare verdens 67. største land. 1-0 til Peru.

Når noen skal snakke om Perus historie nevnes ofte inkariket, og det vil vi også nevne. For hadde det ikke vært for at Peru fantes hadde ikke inkariket vært så stort. Og hadde ikke inkariket vært så stort, hadde antagelig aldri Disneys kanskje viktigste film, animasjonsfilmen Et kongerike for en lama, sett dagens lys. Og det ville jo vært veldig synd. Så vi skal være glade for at Peru finnes! 2-0 til Peru.

Misjonærene som er i i Peru har altså nok å bryne seg på

Det sies at omtrent 12 % av menneskenei Peru er evangelisk kristne, men kanskje er det ikke så mange heller. Det er mye folkereligiøsitetlandet, og mange av de som regnes som kristne blander det kristne evangeliet med ting fra folketroen.Samtidigkan man se at både materialisme og nye religiøse bevegelserbrer om seg.De norske misjonærene som er i i Peru har altså nok av utfordringer å bryne seg på!

Norsk Luthersk Misjonssamband har fleremisjonærer i Peru. Var du på UL forrige sommer fikk du kanskje med deg misjonærinnvielsen til Helge. Han er nå på plass i Peru, og vil du se hvordan han opplever det å være misjonær der, kan du ta en tur innom bloggen hans.

Vi vil be spesielt for Peru denne måneden

Å være misjonær kan innebære mye forskjellig. Det gjelder også for misjonærene i Peru. Bibelundervisning ogradio- og litteraturarbeid er noen av tingene de driver med, i tillegg til skoledrift og andre former for hjelpearbeid, ellerbistand/i>, som vi ofte kaller det.

Hvs du vil kan du se en video som viserhva NLM-misjonærene gjør i Peru!

I april er det altså Peru som er Månedens Misjonslandi NLM, og vi vil derfor be spesielt for dem denne måneden. Noen ting vi kan be for er:
– Lokalmenighetene
– Skolene
– Misjonærene og familiene deres
– Det peruanske folket

Foto: elaine faith på flickr

Misjon

Misjon er spalten hvor du kan lese om misjonsprosjekter, misjonærer og misjonsland som har tilknytning tilNorsk Luthersk Misjonssamband.
Månedens misjonsland i april er Peru.