Ungdommene på Sinsen

Ungdommene på Sinsen

Jesus levde i relasjon med disiplene, og på samme måte vil jeg leve i relasjon med de som ikke kjenner Jesus enda. Visjonen er veldig enkel. Ungdommene på Sinsen må få høre om Jesus.

Misjon

Young Life er en kristen tenåringsorganisasjon, hvor målgruppen er de ungdommene som er lengst «borte» fra kirken eller bedehuset. Kort fortalt handler det om å bygge relasjoner med ungdommer på deres kultur og hjemmebane. Vi bygger vennskap med dem, og gjør oss fortjent til å bli hørt.

Jeg var nok ikke helt klar over hva jeg gikk inn i  da jeg ble med i Young Life. Det jeg visste var at Gud kalte meg til et liv sammen med han. Jeg tror han ønsket å vise meg at hvor eller hvordan ikke er  det viktigste, men at det handler om å leve i relasjon til ham. Jesus levde i relasjon med disiplene, og på samme måte vil jeg leve i relasjon med de som ikke kjenner Jesus enda. Visjonen er veldig enkel. Ungdommene på Sinsen må få høre om Jesus.

«YL handler om å åpne livet sitt for tenåringer, ved å bruke tid med dem der de er.»

Flertallet av ungdommene her er av innvandrerbakgrunn, og med muslimsk tro. Det krever tålmodighet og varsomhet. Vi er ikke en klubb hver fredagskveld på bedehuset. Vi er heller ikke en fritidsklubb drevet av kommunen. YL handler om å åpne livet sitt for tenåringer, ved å bruke tid med dem der de er. Vi møter dem på deres hjemmebane og i deres kultur, og vi inviterer dem hjem til oss. Hvor mange som kommer varierer. Noen ganger kommer tre av guttene, andre ganger åtte gutter, og på det meste er vi opptil 20 stykker i stuen på en 44kvm leilighet på Sinsen. Vi spiller, prater eller ser film. Men det viktigste er ikke hvor mange de er, det er dybden i relasjonen som er avgjørende. En relasjon hvor det er naturlig for oss å dele med dem det viktigste vi har, for når vi bryr oss om dem, og gjennom det viser dem Guds kjærlighet, kan ungdommenes liv bli drastisk endret.

«Det krever tålmodighet og frimodighet»

Den største utfordringen er visdom til å presentere Gud for noen som tror på noe annet. Det krever tålmodighet og frimodighet. Heldigvis har vi en Gud som leder vei. En annen utfordring er rekruttering av ledere, med få ledere kan det føles ensomt i tjenesten. I dag har vi et godt etablert tilbud for tenåringsguttene her på Sinsen, utforingen vår er jentene. Vi vil så gjerne starte et miljø for dem, men uten jenteledere er det vanskelig. Vi trenger jenter som er villige til å starte opp et tilbud, bygge relasjoner og som har lyst til å være en som viser tenåringsjentene her hvem Jesus er, gjennom tid, omsorg og kjærlighet.

«Jeg har blitt en som guttene kan snakke med om alt.»

Jeg kan ikke dele konkrete historier, på grunn av arbeidets egenart, men jeg opplever å få ha samtaler med disse ungdommene som gjenspeiler en dyp relasjon. Jeg har blitt en som guttene kan snakke med om alt; hverdagslige ting, men også om åndelige ting og om tro.

Arbeidet bærer frukt, og vi opplever at samtalene har endret seg fra å handle om hvordan Bibelen eller Koranen er blitt samlet sammen, til samtaler om treenigheten, synd og nåde. Det er også fint å oppleve at spørsmålene og samtalene kommer hyppigere. Jeg spurte en av guttene “Dersom Jesus faktisk er Guds sønn og døde på korset for oss, hva vil det bety for deg?”. Han svarte så fint “Det hadde jo vært utrolig digg. Jeg hadde hvertfall sluppet mye strev”.

Om du syns det virker spennende, og vil vite mer om hva YL er, så ønsker vi å snakke med deg, uten noen forpliktelser. Ikke vær redd for å ta kontakt med oss.

Misjon

Young Life er en kristen tenåringsorganisasjon, hvor målgruppen er de ungdommene som er lengst «borte» fra kirken eller bedehuset. Kort fortalt handler det om å bygge relasjoner med ungdommer på deres kultur og hjemmebane. Vi bygger vennskap med dem, og gjør oss fortjent til å bli hørt.