De ti bud – Det niende og tiende budet

De ti bud – Det niende og tiende budet

Jeg skal ikke trakte etter det som ikke er mitt, men glede meg på min nestes vegne.

Serie

iTro vil gjennom høsten og vinteren gå gjennom de ti bud (2 Mos 20). I dag tar vi for oss niende og tiende bud: «Du skal ikke begjære din nestes eiendom» og «Du skal ikke begjære din nestes ektefelle, eller hans arbeidsfolk eller andre som hører til hos din neste».

De siste to budene står samlet i ett enkelt vers i Bibelen, 2. Mos 20:17: «Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikkje begjære din nestes hustru, hans tjener eller tjenestekvinne, hans okse eller esel eller noe annet som hører din neste til.» Disse to budene går hånd i hånd og lærer oss mye av det samme. Dette kan kanskje være de to budene som er vanskeligst å forstå, for hva betyr egentlig begjær? Og jeg har da ikke planer om å stjele verken huset eller ektefellen til noen, så hva betyr det egentlig da? Gjelder dette meg?

Misunnelse

Å begjære betyr å ha en sterk lyst til. Det er en en sterk egoistisk lyst, en synd som oppstår i tanken. Når vi tenker noe, kan det utvikles til en følelse, og det er ofte følelsene våre som styrer hvordan vi handler. Disse budene er klare i sitt budskap: Du skal ikke ha en sterk egoistisk lyst på noe av det som hører andre til. Følelsen som kanskje er kjent for de fleste av oss som følge av brudd på disse budene er misunnelse.

Misunnelse kan være en forferdelig vond følelse, og ofte kan man nærmest kjenne på et hat til den man misunner. Har du tenkt på at ordet misunnelse faktisk betyr at du ikke unner din neste det gode du også vil ha? Du har så lyst på det selv at du ikke ønsker at den andre skal ha det. Noen får en så sterk følelse av misunnelse at det fører til at de stjeler eller bryter ekteskapet, ved at de “tar” det som de så sterkt ønsker.

Du skal elske din neste

«For disse budene: Du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke slå i hjel, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære, eller hvilket bud det så er, sammenfattes i dette: Du skal elske din neste som deg selv» (Rom. 13:9). Hvis jeg elsker min neste, så bør jeg også unne min neste alt godt. Jeg skal ikke trakte etter det som ikke er mitt, men glede meg på min nestes vegne.

Vi kan be om at vi ikke må begjære eller misunne andres eiendom. Vi kan be om å se og møte mennesker slik Jesus gjorde, slik at vi får en ekte, dyptgående kjærlighet for dem, også dem vi i utgangspunktet ikke liker. I stedet for å misunne hverandre, kan vi glede oss for hverandre og heie hverandre frem.

Serie

iTro vil gjennom høsten og vinteren gå gjennom de ti bud (2 Mos 20). I dag tar vi for oss niende og tiende bud: «Du skal ikke begjære din nestes eiendom» og «Du skal ikke begjære din nestes ektefelle, eller hans arbeidsfolk eller andre som hører til hos din neste».