Deg være ære!

Deg være ære!

"Deg være ære" har nok betydd ekstra mye for meg de siste åra, etter at jeg mistet min storesøster Kjersti i en tragisk bilulykke.

Min påskesang

I denne serien forteller forskjellige folk om sin favorittpåskesang.

Sangen «Deg være ære» har alltid betydd mye for meg, og den har jeg hørt på bedehuset fra jeg var ganske så liten.

Det er en sang som det ikke bare er fint å synge når det er påske, men en sang som vi kan ha glede av året rundt!

Han følger oss på veien hjem

Tenk at Jesus er Herre over dødens makt, og at døden for evig er han underlagt! Han åpnet veien til himmelen på korset da han sa «Det er fullbrakt!». Da gjorde han det mulig for alle dem som vil tro på han å komme inn til himmelen.

«Frykt ikke mere, evig er han med!» Vi har ikke stor grunn til å frykte når Jesus går ved vår side. Han vil følge oss på veien hjem så lenge vi er her på jorden. Og når han som er himmelens og jordens skaper sier «Frykt ikke!», ja, da må vi bare ta ham på sitt ord og tro på det han sier.

Hun synger den kanskje nå i himmelen

Denne sangen har nok allikevel betydd ekstra mye for meg de siste åra. For cirka 3,5 år siden så mistet jeg min storesøster Kjersti i en tragisk bilulykke.

Det har vært mange hvorfor og spørsmål opp til Gud om hvorfor han valgte å ta Kjersti hjem til seg så tidlig. Hun var også så glad i denne sangen, og synger den kanskje akkurat nå i himmelen.

Nettopp i møte med den vanskelige tiden etter Kjersti døde, har sangen vært ekstra god, for den peker så på at vi har et evig håp! Om at Jesus er verdt å prise! «Deg være ære, Herre over dødens makt! Lyset fyller haven, Jesu grav er tom», og vi kan like godt rope et stort halleluja for det. For vi har et evig liv som venter oss når livet her en gang er slutt.

Min påskesang

I denne serien forteller forskjellige folk om sin favorittpåskesang.