Hva er greia med bønnevandringspostene?

Hva er greia med bønnevandringspostene?

I denne saken forklares noen av de mest vanlige postene å møte på under en bønnevandring.

Miniserie om bønnevandring

Dette er den andre av tre saker i en miniserie hvor vi ønsker å dypdykke i konseptet bønnevandring.

I går kunne du lese om hva bønnevandring er som konsept, og i dag skal vi gå nærmere inn på noen av de mest kjente postene.

Det er ikke alltid postene er så selvforklarende, og hvis man ikke har noe forhold til bønnevandring fra før av, kan det ende opp som en forvirrende greie.

La oss derfor gå gjennom noen av postene og finne poenget med dem.

Stein ved korsets fot

En av mine personlige favoritter. Men hvorfor plukker vi opp en stein og flytter den bort til et kors? Kunne ikke bare arrangørene lagt dem der fra starten av, så slapp vi bryet?

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. ‭‭(Matteus‬ ‭11‬,28)

Å legge en stein ved korset er en konkret måte å komme med det tunge man bærer på, også kalt «byrder», til Jesus. Da forteller man seg selv at man ikke trenger å bære på det alene. Jesus tar seg av det.

Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. (1. Peter‬ ‭5‬,7)

Tenne lys

Når vi tenner lys, tenker vi samtidig ofte på et spesifikt bønneemne eller en bestemt person.

Lyset som skinner kan gi oss håp, for selv et lite lys kan lyse opp mye i et mørkt rom. Det minner oss om Jesus, som kom til en verden full av mørke.

Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. (Johannes‬ ‭1‬,9)

Forbønn

Forbønn kan være skummelt og rart om man ikke har vært borti det før, men om du våger å prøve, tror jeg du vil finne ut at det egentlig ikke er så farlig. Det er faktisk ganske fint.

Du kan komme med noe spesifikt du ønsker at forbederen skal be for, eller bare bli bedt «generelt» for. Det er ikke alltid det er så lett å be selv, og da er det godt at noen andre kan gjøre det.

Også Den hellige ånd ber for oss:

På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord. (Romerne‬ ‭8‬,‭26‬)

Bønnekrukker og lapper

Av samme grunn kan det være fint å skrive et bønneemne på en lapp og legge det i en krukke, slik at andre kan be for det senere.

Ofte står det at én krukke vil åpnes, slik at bønneemnene blir lest og konkret nevnt i bønn, mens en annen krukke forblir lukket. Da ber de bare for alle lappene samlet. Selv om de som ber ikke vet hva som står, så vet Gud det.

For dere har en Far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det. ‭‭(Matteus‬ ‭6‬,8)

Husk

Bønnevandringen er en tid for nettopp bønn og refleksjon. Kanskje virker noen av postene litt morsomme og kan vekke fram litt latter, men prøv å holde roen og vise respekt for de andre.

Lightstock

Miniserie om bønnevandring

Dette er den andre av tre saker i en miniserie hvor vi ønsker å dypdykke i konseptet bønnevandring.