Bønnevandring åpner opp muligheten for å søke Gud på forskjellige måter

Bønnevandring åpner opp muligheten for å søke Gud på forskjellige måter

Gud ønsker fellesskap med oss, og det er mange måter vi kan kontakte ham på.

Miniserie om bønnevandring

Dette er den første av tre saker i en miniserie hvor vi ønsker å dypdykke i konseptet bønnevandring.

Bønnevandring er noe som mange kanskje kjenner igjen fra leir, ungdomsklubb eller kirke. I denne miniserien ønsker vi å dykke litt inn i konseptet bønnevandring, i tillegg til å gi noen tips til poster du kan ha på neste bønnevandring.

Bønn

Bønn er en måte vi mennesker kan kontakte vår himmelske Far på. Det er litt som når du tar opp mobilen og trykker «ring». Det er mange ulike måter vi kan søke Gud på, så bønn kan derfor se veldig forskjellig ut.

Én ting er sikkert; Gud ønsker kontakt med oss

Noen foretrekker å folde hender i et stille rom, andre foretrekker å lovsynge, noen vil ligge på gulvet, andre knele, noen vil helst be inni seg, andre foretrekker å be høyt.

Bønn kan være så mye, men én ting er sikkert; Gud ønsker kontakt med oss, og det kan vi få ved å be.

Når dere kaller på meg og kommer for å be til meg, vil jeg høre på dere. (Jer 29,12)

Fellesskap

Bønn kan være fint å gjøre alene, men mange ganger kan det være skikkelig fint å be sammen i fellesskap; dele bønneemner og sammen søke Gud.

For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. (Matt 18,20)

Når man søker Gud i et fellesskap kan det også åpne opp for mulighet for forbønn. Det å be for hverandre, én til én, eller i en gruppe, kan være kraftfullt.

Noen ganger kan bønneemner oppleves for store, men ingenting er umulig for Gud, selv ikke dine bønneemner. Når man søker Gud i fellesskap kan man sammen løfte opp bønneemnene – det er kraft i bønn!

Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye. (Jak 5,16)

Les også: Kan vi sette vårt håp til Herren når vi ikke alltid får bønnesvar?

Bønnevandring

Én måte å be på kan være gjennom bønnevandring, som vi skal dykke litt mer inn i de neste dagene.

En bønnevandring er kjent for å være en plass hvor rommet er fritt og du kan vandre mellom bønneposter. Det er en fin anledning til å teste ulike måter å søke Gud i bønn. Kanskje oppdager du en ny måte som var skikkelig fin?

Selv om bønn er en kontakt mellom deg og Gud, kan det være fint å søke Ham i fellesskap med andre. Vi gleder oss til å dykke mer ned i noen elementer ved bønnevandring sammen med dere de neste dagene!

Be så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. (Matt 7,7)

Lightstock

Miniserie om bønnevandring

Dette er den første av tre saker i en miniserie hvor vi ønsker å dypdykke i konseptet bønnevandring.