Hvem er Jesus?

Hvem er Jesus?

Her finner du syv viktige sannheter om hvem Jesus er.

Basic

I denne serien prøver vi å forklare noen av de mest basic tingene i kristendommen.

Denne teksten ble første gang publisert på iTro 6. september 2018.

Det er vanskelig å skrive en sak med denne overskriften. Hvem er Jesus?  Hvor skal du begynne? Og kan du egentlig noen gang avslutte?

Det er så mye å si om saken. Derfor tenker jeg at vi kan lage en liste med noen viktige momenter. Kanskje kan du grave litt videre for å finne mer ut av de punktene du er mest nysgjerrig på.

Jesus er en historisk person.

Han er ikke bare nevnt i Bibelen, men i flere andre bøker fra hans tid og litt senere. Det er faktisk bedre bevisføring for at Jesus har levd, enn for at Cæsar har levd.

Jesus er menneske i kong Davids og Abrahams slekt.

Det viser slektstreet hans som du kan lese i begynnelsen av Matteusevangeliet. Dette er viktig fordi Det gamle testamente lover at Gud skal velsigne hele verden gjennom Abrahams ætt og at det skal komme en evig konge fra Davids ætt. (Matt 1,1-16)

Jesus er Gud.

De fleste religiøse ledere peker ikke på seg selv, men guden de representerer. Slik et det ikke med Jesus. Han peker på seg selv. Hele hans lære handler om at han selv er svaret på menneskenes hungrer etter «noe mer». Han sier at det å se ham, er det samme som å ha sett Gud. Disiplene tilba Jesus som Gud og forkynte dette. (Joh 20,28)

Jesus er frelser.

Det vil si at han er den som kan gi evig liv og som kan tilgi syndene dine. Han er den eneste veien til himmelen. Det er ikke gitt oss noen annen enn Jesus som kan frelse oss. (Se Apg 4,12 og 2 Tim 1,9-10)

Jesus er vårt håp.

Jesus ble reist opp fra de døde. Bibelen lanserer dette som et bevis på at Gud er sterkere enn døden. Slik kan vi se på Jesus som vårt håp. Gud har lovet å reise den som tror opp til evig liv, Jesus er beviset på at han kan gjøre nettopp det. (1 Kor 15,19-23 og 1 Tim 1,1)

Jesus er vår bror.

Når vi tror på Gud, får vi retten til å bli Guds barn (Joh 1,12). Det vil si at Jesus, Guds sønn, blir vår bror. Og han er ikke flau over å få kalle oss søsken! (Se Hebr 2,11-12) Han er broren som er stolt av deg. Hva andre sier om deg er totalt irrelevant. For Jesus, universets konge er din bror, og han er stolt over deg!

Jesus er vår forbeder.

Hva gjør Jesus nå egentlig? Etter at han reise opp til himmelen, liksom? Bibelen har svaret: Han går i forbønn for oss! Er ikke det herlig å vite? Når vi ikke vet helt hva vi skal be om, så har vi en forbeder, Guds egen Sønn, som går i forbønn for oss. Da betyr vi mye for ham! (Hebr 7,24-25).

Tror du på ham?

Mye mer kunne vært skrevet om Jesus. Men en liten tanke: Når Jesus og disiplene sier alt dette om Jesus, så er det så viktige påstander at alle er nødt til å ta et standpunkt. For det er troen på Jesus som frelser oss.

Tror du på ham? Prøv å sett dine egne ord på hvem Jesus er.

John Olav Selstø

Basic

I denne serien prøver vi å forklare noen av de mest basic tingene i kristendommen.

Denne teksten ble første gang publisert på iTro 6. september 2018.